AC-DC Voltmeter

Picture of  Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC,1200/5 15VA N1

Biến dòng hạ thế (cấp chính x...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

660.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính x...

660.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of  Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC,200/5A , 250/5A,  10VA N1

Biến dòng hạ thế (cấp chính x...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

445.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính x...

445.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of  Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC,50/5A, 70/5A, 5VA W=2

Biến dòng hạ thế (cấp chính x...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

445.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính x...

445.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of  Máy biến áp đo lường trung thế EMIC 3 pha, ngoài trời, kiểu ngâm dầu

Máy biến áp đo lường trung th...

Máy biến áp đo lường trung thế kiểu PT* là máy biến áp đúc epoxy hoặc ngâm dầu cách điện d...

Đặt mua

0 đ

Máy biến áp đo lường trung th...

0 đ

Máy biến áp đo lường trung thế kiểu PT* là máy biến áp đúc epoxy hoặc ngâm dầu cách điện d...

Đặt mua
Picture of Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),2000/5A

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

920.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

920.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC 100/5A

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

445.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

445.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC 2500/5A

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

950.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

950.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC 3000/5A

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

1.042.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

1.042.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC 4000/5A

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

1.212.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

1.212.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC,1000/5 15VA N1

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

660.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

660.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC,300/5A,10VA;400/5A,15VA N1

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

445.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

445.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC,500/5A,600/5A,15VA N1

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

569.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

569.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC,750/5A,15VA N1

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

591.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

591.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC,800/5A ,15VA  N1

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

0 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

0 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of Biến dòng hạ thế (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),EMIC1500/5A

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua

783.000 đ

Biến dòng hạ thế (cấp chính xá...

783.000 đ

Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. ...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic 3x5A gián tiếp 220/380V, hữu công

Công tơ 3 pha Emic 3x5A gián t...

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.555.000 đ

Công tơ 3 pha Emic 3x5A gián t...

1.555.000 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic 5/10A 3x100, 2 phần tử

Công tơ 3 pha Emic 5/10A 3x100...

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.555.000 đ

Công tơ 3 pha Emic 5/10A 3x100...

1.555.000 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic Loại 10/20A 220/380 hữu công

Công tơ 3 pha Emic Loại 10/20A...

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.577.000 đ

Công tơ 3 pha Emic Loại 10/20A...

1.577.000 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic Loại 20/40A 220/380 hữu công

Công tơ 3 pha Emic Loại 20/40A...

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.597.000 đ

Công tơ 3 pha Emic Loại 20/40A...

1.597.000 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic Loại 30/60A 220/380 hữu công

Công tơ 3 pha Emic Loại 30/60A...

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.661.000 đ

Công tơ 3 pha Emic Loại 30/60A...

1.661.000 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic Loại 5/6A 3x100 vô công

Công tơ 3 pha Emic Loại 5/6A 3...

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.599.000 đ

Công tơ 3 pha Emic Loại 5/6A 3...

1.599.000 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic Loại 50/100A 220/380 hữu công

Công tơ 3 pha Emic Loại 50/100...

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.745.000 đ

Công tơ 3 pha Emic Loại 50/100...

1.745.000 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ cơ điện từ 3pha 3 giá 5A, CL2 Emic

Công tơ cơ điện từ 3pha 3 giá ...

Các loại đồng hồ điện 3 pha (công tơ điện 3 pha) của EMIC Việt nam. Có các dòng điện 3x5A ...

Đặt mua

5.653.000 đ

Công tơ cơ điện từ 3pha 3 giá ...

5.653.000 đ

Các loại đồng hồ điện 3 pha (công tơ điện 3 pha) của EMIC Việt nam. Có các dòng điện 3x5A ...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện 1 pha 220V Emic 10/40A

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 1...

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

426.000 đ

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 1...

426.000 đ

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện 1 pha 220V Emic 10/40A E1-1E2b3T

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 1...

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.378.000 đ

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 1...

1.378.000 đ

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện 1 pha 220V Emic 20/80A

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 2...

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.378.000 đ

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 2...

1.378.000 đ

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện 1 pha 220V Emic 20/80A

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 2...

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

456.000 đ

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 2...

456.000 đ

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện 1 pha 220V Emic 40/120A

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 4...

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

460.000 đ

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 4...

460.000 đ

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện 1 pha Emic 5/20A

Công tơ điện 1 pha Emic 5/20A

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

418.000 đ

Công tơ điện 1 pha Emic 5/20A

418.000 đ

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện từ 3pha 3 giá 5A, CCX2 Emic

Công tơ điện từ 3pha 3 giá 5A,...

Các loại đồng hồ điện 3 pha (công tơ điện 3 pha) của EMIC Việt nam. Có các dòng điện 3x5A ...

Đặt mua

7.008.000 đ

Công tơ điện từ 3pha 3 giá 5A,...

7.008.000 đ

Các loại đồng hồ điện 3 pha (công tơ điện 3 pha) của EMIC Việt nam. Có các dòng điện 3x5A ...

Đặt mua