ACB LS

Picture of  ACB Metasol LS AH-06D3-06A

ACB Metasol LS AH-06D3-06A

Máy cắt không khí LS AH-06D3-06A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 63...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-06D3-06A

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-06D3-06A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 63...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-08D3-04A

ACB Metasol LS AH-08D3-04A

Máy cắt không khí LS AH-08D3-04A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 40...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-08D3-04A

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-08D3-04A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 40...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-08E

ACB Metasol LS AH-08E

Máy cắt không khí LS AH-08E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 800A. Số cực: 3/4...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-08E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-08E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 800A. Số cực: 3/4...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-20E

ACB Metasol LS AH-20E

Máy cắt không khí LS AH-20E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 2000A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-20E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-20E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 2000A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-32E

ACB Metasol LS AH-32E

Máy cắt không khí LS AH-32E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 3200A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-32E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-32E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 3200A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of  Máy cắt ACB Siemens 3WL1116-2CB32-1AA2

Máy cắt ACB Siemens 3WL1116-2...

Thế hệ mới của máy cắt không khí SENTRON WL: *Mở rộng phạm vi dòng làm việc với mô đun ...

Đặt mua

85.541.000 đ

Máy cắt ACB Siemens 3WL1116-2...

85.541.000 đ

Thế hệ mới của máy cắt không khí SENTRON WL: *Mở rộng phạm vi dòng làm việc với mô đun ...

Đặt mua
Picture of  Máy cắt ACB Siemens 3WL1232-3CB32-1AA2

Máy cắt ACB Siemens 3WL1232-3...

Thế hệ mới của máy cắt không khí SENTRON WL: *Mở rộng phạm vi dòng làm việc với mô đu...

Đặt mua

165.497.000 đ

Máy cắt ACB Siemens 3WL1232-3...

165.497.000 đ

Thế hệ mới của máy cắt không khí SENTRON WL: *Mở rộng phạm vi dòng làm việc với mô đu...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-06D3-02J

ACB Metasol LS AH-06D3-02J

Máy cắt không khí LS AH-06D3-02J. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 20...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-06D3-02J

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-06D3-02J. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 20...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-06D3-04J

ACB Metasol LS AH-06D3-04J

Máy cắt không khí LS AH-06D3-04J. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 40...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-06D3-04J

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-06D3-04J. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 40...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-06E

ACB Metasol LS AH-06E

Máy cắt không khí LS AH-06E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 630A. Số cực: 3/4...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-06E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-06E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 630A. Số cực: 3/4...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-06E

ACB Metasol LS AH-06E

Máy cắt không khí LS AH-06E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 630A. Số cực: 3/4...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-06E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-06E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 630A. Số cực: 3/4...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-08W4-08H

ACB Metasol LS AH-08W4-08H

Máy cắt không khí LS AH-08W4-08H. Loại: kiểu cố định (fixed type). Dòng định mức: 800A. ...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-08W4-08H

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-08W4-08H. Loại: kiểu cố định (fixed type). Dòng định mức: 800A. ...

Đặt mua
Picture of ACB Metasol LS AH-10E

ACB Metasol LS AH-10E

Máy cắt không khí LS AH-10E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1000A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-10E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-10E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 1000A. Số cực: 3/...

Đặt mua