ACB

Máy cắt không khí 

Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 3 cực, 1250A, 42kA - NT12H13D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua

143.389.000 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

143.389.000 đ

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 3 cực, 800A, 42kA - -NT08H13D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua

119.033.000 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

119.033.000 đ

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 4 cực, 630A, 42kA - NT06H14D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Masterpact NT loại H1, H2, từ 630A đến 1600A Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo ti...

Đặt mua

134.832.000 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

134.832.000 đ

Masterpact NT loại H1, H2, từ 630A đến 1600A Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo ti...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Fixed) Schneider 4 cực, 1000A, 42kA - NT10H14F2

Masterpact NT ACB (Fixed) Schn...

Masterpact NT loại H1, H2, từ 630A đến 1600A Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo ti...

Đặt mua

114.174.000 đ

Masterpact NT ACB (Fixed) Schn...

114.174.000 đ

Masterpact NT loại H1, H2, từ 630A đến 1600A Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo ti...

Đặt mua
Picture of Masterpact NW ACB (Drawout ) Schneider 3 cực, 1250 A, 100 kA  - NW12H23D2

Masterpact NW ACB (Drawout ) S...

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz Tuân th...

Đặt mua

0 đ

Masterpact NW ACB (Drawout ) S...

0 đ

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz Tuân th...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-06D3-06A

ACB Metasol LS AH-06D3-06A

Máy cắt không khí LS AH-06D3-06A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 63...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-06D3-06A

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-06D3-06A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 63...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-08D3-04A

ACB Metasol LS AH-08D3-04A

Máy cắt không khí LS AH-08D3-04A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 40...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-08D3-04A

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-08D3-04A. Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type). Dòng định mức: 40...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-08E

ACB Metasol LS AH-08E

Máy cắt không khí LS AH-08E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 800A. Số cực: 3/4...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-08E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-08E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 800A. Số cực: 3/4...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-20E

ACB Metasol LS AH-20E

Máy cắt không khí LS AH-20E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 2000A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-20E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-20E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 2000A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of  ACB Metasol LS AH-32E

ACB Metasol LS AH-32E

Máy cắt không khí LS AH-32E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 3200A. Số cực: 3/...

Đặt mua

0 đ

ACB Metasol LS AH-32E

0 đ

Máy cắt không khí LS AH-32E. Loại: Draw-out / Fixed. Dòng định mức: 3200A. Số cực: 3/...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 3 cực, 1600A, 50kA - NT16H23D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua

166.333.000 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

166.333.000 đ

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 3 cực, 630A, 42kA - NT06H13D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua

112.960.000 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

112.960.000 đ

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 3 cực, 800A, 50kA - NT08H23D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua

125.130.000 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

125.130.000 đ

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 4 cực, 1250A, 50kA - NT12H24D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua

174.334.000 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

174.334.000 đ

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 4 cực, 1600A, 50kA - NT16H24D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua

0 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

0 đ

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 4 cực, 630A, 50kA - NT06H24D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua

138.758.000 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

138.758.000 đ

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 4 cực, 800A, 50kA - NT08H24D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua

147.430.000 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

147.430.000 đ

Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu Masterpact N...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 4 cực, 1000A, 42kA - NT10H14D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Masterpact NT loại H1, H2, từ 630A đến 1600A Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo ti...

Đặt mua

151.826.000 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

151.826.000 đ

Masterpact NT loại H1, H2, từ 630A đến 1600A Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo ti...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 4 cực, 1250A, 42kA - NT12H14D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Masterpact NT loại H1, H2, từ 630A đến 1600A Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo ti...

Đặt mua

170.250.000 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

170.250.000 đ

Masterpact NT loại H1, H2, từ 630A đến 1600A Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo ti...

Đặt mua
Picture of Masterpact NT ACB (Drawout) Schneider 4 cực, 800A, 42kA - NT08H14D2

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

Masterpact NT loại H1, H2, từ 630A đến 1600A Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo ti...

Đặt mua

142.110.000 đ

Masterpact NT ACB (Drawout) Sc...

142.110.000 đ

Masterpact NT loại H1, H2, từ 630A đến 1600A Điện áp định mức 660V, 50/60Hz Tuân theo ti...

Đặt mua