Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V 4 -7.5 kW ATS22D17Q

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
Manufacturer part number: ATS22D17Q
Nhà sản xuất: SCHNEIDER
16.706.000 đ
Hãng sản xuất Schneider
Điện áp 230 V 4 kW
Điện áp 400V 7.5 kW
Điện áp 440 V 7.5 kW
Dòng điện 38 A