Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22C14Q

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
Manufacturer part number: ATS22C14Q
Nhà sản xuất: SCHNEIDER
46.931.000 đ
Hãng sản xuất Schneider
Điện áp 230 V 37kW
Điện áp 400V 75 kW
Điện áp 440 V 75 kW
Dòng điện 140 A