Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22C17Q

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol Line voltage 220VAC to 415VAC
Manufacturer part number: ATS22C17Q
Nhà sản xuất: SCHNEIDER
54.021.000 đ
Hãng sản xuất Schneider
Điện áp 230 V 45 kW
Điện áp 400V 90 kW
Điện áp 440 V 90 kW
Dòng điện 170 A