Bộ nguồn một chiều

Picture of 4AM6142-5AT10-0FA0 Siemens

4AM6142-5AT10-0FA0 Siemens

TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; IS...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

4AM6142-5AT10-0FA0 Siemens

ĐT: 0912 189.197

TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; IS...

Đặt mua
Picture of 4AV3000-2EB00-0A Siemens

4AV3000-2EB00-0A Siemens

TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; IS...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

4AV3000-2EB00-0A Siemens

ĐT: 0912 189.197

TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):230; IS...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR427014R0000

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR4270...

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range ...

Đặt mua

5.611.000 đ

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR4270...

5.611.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR427015R0100

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR4270...

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range ...

Đặt mua

8.367.000 đ

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR4270...

8.367.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR427016R0100

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR4270...

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range ...

Đặt mua

13.045.000 đ

Bộ cấp nguồn CP-E ABB 1SVR4270...

13.045.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-S Primary switch mode power supplies - CP-S range ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427054R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

4.269.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

4.269.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427054R2000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

6.543.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

6.543.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427055R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

5.434.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

5.434.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427055R2000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

8.067.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

8.067.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427056R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

13.085.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

13.085.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-T ABB 1SVR427057R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

10.895.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - LoạI CP-...

10.895.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI CP-C 1SVR427024R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI C...

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

6.054.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI C...

6.054.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI CP-C 1SVR427025R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI C...

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

9.253.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI C...

9.253.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI CP-C 1SVR427026R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI C...

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

14.374.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB LoạI C...

14.374.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427030R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

1.760.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

1.760.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427030R2000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

2.329.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

2.329.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427031R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

1.913.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

1.913.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427031R2000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

2.966.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

2.966.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427032R0000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

2.204.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

2.204.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427032R1000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

2.204.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

2.204.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại CP-E 1SVR427033R3000

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua

2.204.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp ABB loại C...

2.204.000 đ

Bộ cấp nguồn sơ cấp - Loại CP-E Primary switch mode power supplies - CP-E range Chỉnh đư...

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển nguồn CP-A RU ABB 1SVR427071R0000

Bộ chuyển nguồn CP-A RU ABB 1S...

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua

4.184.000 đ

Bộ chuyển nguồn CP-A RU ABB 1S...

4.184.000 đ

Primary switch mode power supplies - CP-C range Dải điện áp đầu vảo rộng; dự trữ công suấ...

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển nguồn CP-RUD ABB 1SVR423418R9000

Bộ chuyển nguồn CP-RUD ABB 1SV...

Ứng dung: Bộ chuyển nguồn CP-RUD giám sát 2 bộ cấp nguồn CP-E với đòng đầu ra của mỗi bộ l...

Đặt mua

1.218.000 đ

Bộ chuyển nguồn CP-RUD ABB 1SV...

1.218.000 đ

Ứng dung: Bộ chuyển nguồn CP-RUD giám sát 2 bộ cấp nguồn CP-E với đòng đầu ra của mỗi bộ l...

Đặt mua
Picture of Bộ Nguồn , Phoenix Contact,100 - 240 VAC,24 VDC,4.2 A

Bộ Nguồn , Phoenix Contact,100...

Điện áp đầu vào: 100 - 240 VAC Điện áp ra (kênh 1): 24 VDC Dòng điện ra (kênh 1): 4.2 A ...

Đặt mua

1.979.000 đ

Bộ Nguồn , Phoenix Contact,100...

1.979.000 đ

Điện áp đầu vào: 100 - 240 VAC Điện áp ra (kênh 1): 24 VDC Dòng điện ra (kênh 1): 4.2 A ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 100W Omron S8J...

Bộ nguồn 12VDC, 100W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 100W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 100W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 100W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 12VDC, 100W Omron S8J...

Bộ nguồn 12VDC, 100W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 100W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 100W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 150W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 150W Omron S8J...

Bộ nguồn 12VDC, 150W, 1.3A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 150W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 150W, 1.3A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 150W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 12VDC, 150W Omron S8J...

Bộ nguồn 12VDC, 150W, 1.3A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 150W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 150W, 1.3A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 15W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 15W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 15W,1.3A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉn...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 15W Omron S8JC

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 15W,1.3A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉn...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 35W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 35W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 35W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 35W Omron S8JC

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 35W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 50W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 50W Omron S8JC

Bộ nguồn 12VDC, 50W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 50W Omron S8JC

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 50W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 12VDC, 50W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 12VDC, 50W Omron S8JC...

Bộ nguồn 12VDC, 50W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 50W Omron S8JC...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 12VDC, 50W, 4.2A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 1.5A, 35W

Bộ nguồn 24VDC, 1.5A, 35W

Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-03524CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 1.5A, 35W

ĐT: 0912 189.197

Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-03524CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 100W Omron S8J...

Bộ nguồn 24VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 100W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 100W Omron S8JC gắn DIN rail.

Bộ nguồn 24VDC, 100W Omron S8J...

Bộ nguồn 24VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 100W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 150W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 150W Omron S8J...

Bộ nguồn 24VDC, 150W, 6.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 150W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 150W, 6.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 150W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 24VDC, 150W Omron S8J...

Bộ nguồn 24VDC, 150W, 6.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 150W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 150W, 6.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 15W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 15W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 15W,0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉn...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 15W Omron S8JC

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 15W,0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉn...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 15W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 24VDC, 15W Omron S8JC...

Bộ nguồn 24VDC, 15W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 15W Omron S8JC...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 15W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8J...

Bộ nguồn 24VDC, 350W, 14.6A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều c...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 350W, 14.6A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều c...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8J...

Bộ nguồn 24VDC, 350W, 14.6A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều c...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 350W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 350W, 14.6A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều c...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 35W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 35W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 15W, 1.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 35W Omron S8JC

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 15W, 1.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 35W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 24VDC, 35W Omron S8JC...

Bộ nguồn 24VDC, 35W 1.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉn...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 35W Omron S8JC...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 35W 1.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉn...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 4.2A, 100W

Bộ nguồn 24VDC, 4.2A, 100W

Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-10024CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 4.2A, 100W

ĐT: 0912 189.197

Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-10024CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 50W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 50W Omron S8JC

Bộ nguồn 24VDC, 50W, 2.1A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 50W Omron S8JC

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 50W, 2.1A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 24VDC, 6.5A, 150W

Bộ nguồn 24VDC, 6.5A, 150W

Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-15024CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 24VDC, 6.5A, 150W

ĐT: 0912 189.197

Nguồn cung cấp: S8JX. S8JX-15024CD Điện áp vào: 200 to 240 VAC, 50/60Hz. Điện áp ra: 24...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 100W Omron S8J...

Bộ nguồn 48VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 100W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 100W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 100W Omron S8J...

Bộ nguồn 48VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 100W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 100W, 4.5A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 150W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 150W Omron S8J...

Bộ nguồn 48VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 150W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 150W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 150W Omron S8J...

Bộ nguồn 48VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 150W Omron S8J...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều ch...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 15W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 15W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 15W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 15W Omron S8JC

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 15W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 15W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 15W Omron S8JC...

Bộ nguồn 48VDC, 15W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 15W Omron S8JC...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 15W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 35W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 35W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 35W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 35W Omron S8JC

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 35W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 35W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 35W Omron S8JC...

Bộ nguồn 48VDC, 35W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 35W Omron S8JC...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 35W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 50W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 50W Omron S8JC

Bộ nguồn 48VDC, 50W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 50W Omron S8JC

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 50W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 48VDC, 50W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 48VDC, 50W Omron S8JC...

Bộ nguồn 48VDC, 50W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 50W Omron S8JC...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 48VDC, 50W, 0.7A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 5VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 5VDC, 100W Omron S8JC

Bộ nguồn 5VDC, 100W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 5VDC, 100W Omron S8JC

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 5VDC, 100W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 5VDC, 100W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 5VDC, 100W Omron S8JC...

Bộ nguồn 5VDC, 100W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 5VDC, 100W Omron S8JC...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 5VDC, 100W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 5VDC, 150W Omron S8JC

Bộ nguồn 5VDC, 150W Omron S8JC...

Bộ nguồn 5VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 5VDC, 150W Omron S8JC...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 5VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua
Picture of Bộ nguồn 5VDC, 150W Omron S8JC gắn DIN rail

Bộ nguồn 5VDC, 150W Omron S8JC...

Bộ nguồn 5VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 5VDC, 150W Omron S8JC...

ĐT: 0912 189.197

Bộ nguồn 5VDC, 150W, 3.0A Nguồn cấp: 200-240VAC (185 - 264 VAC), 50/60Hz Khoảng điều chỉ...

Đặt mua