Bộ xử lý và hiện thị

Picture of Bộ đếm hiển thị số H73C-N Omron

Bộ đếm hiển thị số H73C-N Omro...

Đếm tổng, hiển thị LCD 8 số, có pin, size 12x2,vào không điện áp (đếm sản phẩm)

Đặt mua

0 đ

Bộ đếm hiển thị số H73C-N Omro...

0 đ

Đếm tổng, hiển thị LCD 8 số, có pin, size 12x2,vào không điện áp (đếm sản phẩm)

Đặt mua
Picture of Bộ hiển nhiệt độ K3MA-L 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển nhiệt độ K3MA-L 100-2...

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: Thermocouple / RTD Ngõ ra: Rơle, SPST-NO Hiển thị LCD ha...

Đặt mua

3.578.000 đ

Bộ hiển nhiệt độ K3MA-L 100-2...

3.578.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: Thermocouple / RTD Ngõ ra: Rơle, SPST-NO Hiển thị LCD ha...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / dòng điện DC K3MA-J 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / ...

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: DC voltage/current (0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to...

Đặt mua

3.429.000 đ

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / ...

3.429.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: DC voltage/current (0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / dòng điện DC K3MA-J-A2 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / ...

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: DC voltage/current (0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to...

Đặt mua

3.408.000 đ

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / ...

3.408.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: DC voltage/current (0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / dòng điện DC K3MA-J-A2 24VAC/VDC [ Omron ]

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / ...

Nguồn cấp: 24VAC/DC Ngõ vào: DC voltage/current (0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5...

Đặt mua

3.557.000 đ

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / ...

3.557.000 đ

Nguồn cấp: 24VAC/DC Ngõ vào: DC voltage/current (0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị số K3MA-F-A2 AC/DC24 Omron

Bộ hiển thị số K3MA-F-A2 AC/DC...

Mouser Part #: 653-K3MAFA2100240VAC Manufacturer Part #: K3MA-F-A2 100-240VAC Manufa...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị số K3MA-F-A2 AC/DC...

0 đ

Mouser Part #: 653-K3MAFA2100240VAC Manufacturer Part #: K3MA-F-A2 100-240VAC Manufa...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị số K3MA-J-A2 AC/DC24V Omron

Bộ hiển thị số K3MA-J-A2 AC/DC...

Manufacturer: OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION Order Code: 8605491 Manufacturer Part No: K...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị số K3MA-J-A2 AC/DC...

0 đ

Manufacturer: OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION Order Code: 8605491 Manufacturer Part No: K...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị và điều khiển trọng lượng K3HB-VLC 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị và điều khiển trọn...

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào từ loadcell: 0.00 to 199.99 mV; 0.000 to 19.999 mV; ±100.00...

Đặt mua

7.988.000 đ

Bộ hiển thị và điều khiển trọn...

7.988.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào từ loadcell: 0.00 to 199.99 mV; 0.000 to 19.999 mV; ±100.00...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị và điều khiển, ngõ vào dòng điện DC K3HB-XAD 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị và điều khiển, ngõ...

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: ±199.99 mA; ±19.999 mA; ±1.9999 mA Ngõ ra: (chọn lựa) Hi...

Đặt mua

7.945.000 đ

Bộ hiển thị và điều khiển, ngõ...

7.945.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: ±199.99 mA; ±19.999 mA; ±1.9999 mA Ngõ ra: (chọn lựa) Hi...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp AC K3HB-XVA 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ...

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.0 to 400.0 V; 0.00 to 199.99 V; 0.000 to 19.999 V; 0.000...

Đặt mua

8.563.000 đ

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ...

8.563.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.0 to 400.0 V; 0.00 to 199.99 V; 0.000 to 19.999 V; 0.000...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp DC K3HB-XVD 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ...

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.0 to 400.0 V; 0.00 to 199.99 V; 0.000 to 19.999 V; 0.000...

Đặt mua

7.966.000 đ

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ...

7.966.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.0 to 400.0 V; 0.00 to 199.99 V; 0.000 to 19.999 V; 0.000...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào dòng điện AC K3HB-XAA 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ...

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.000 to 10.000 A; 0.0000 to 1.9999 A; 0.00 to 199.99 mA; ...

Đặt mua

9.393.000 đ

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ...

9.393.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.000 to 10.000 A; 0.0000 to 1.9999 A; 0.00 to 199.99 mA; ...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển tốc độ / tần số, ngõ vào vào xung K3MA-F-A2 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển tốc độ / tần số, ngõ v...

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: NPN / PNP / xung điện áp Ngõ ra: - Hiển thị LCD hai màu ...

Đặt mua

4.260.000 đ

Bộ hiển tốc độ / tần số, ngõ v...

4.260.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: NPN / PNP / xung điện áp Ngõ ra: - Hiển thị LCD hai màu ...

Đặt mua
Picture of Board event K35-1 Omron

Board event K35-1 Omron

Board event (hold, zero, reset,...) của đầu cân K3HB BỘ XỬ LÍ VÀ HIỂN THỊ TÍN HIỆU OMRON

Đặt mua

0 đ

Board event K35-1 Omron

0 đ

Board event (hold, zero, reset,...) của đầu cân K3HB BỘ XỬ LÍ VÀ HIỂN THỊ TÍN HIỆU OMRON

Đặt mua
Picture of Board ngõ ra K34-C1 Omron

Board ngõ ra K34-C1 Omron

Board ngõ ra 2 relay của đầu cân K3HB BỘ XỬ LÍ VÀ HIỂN THỊ TÍN HIỆU OMRON

Đặt mua

0 đ

Board ngõ ra K34-C1 Omron

0 đ

Board ngõ ra 2 relay của đầu cân K3HB BỘ XỬ LÍ VÀ HIỂN THỊ TÍN HIỆU OMRON

Đặt mua
Picture of Board ngõ ra K34-C2 Omron

Board ngõ ra K34-C2 Omron

Board ngõ ra 2 relay của đầu cân K3HB BỘ XỬ LÍ VÀ HIỂN THỊ TÍN HIỆU OMRON

Đặt mua

0 đ

Board ngõ ra K34-C2 Omron

0 đ

Board ngõ ra 2 relay của đầu cân K3HB BỘ XỬ LÍ VÀ HIỂN THỊ TÍN HIỆU OMRON

Đặt mua
Picture of Board nguồn K33-B Omron

Board nguồn K33-B Omron

Board nguồn 10VDC của đầu cân K3HB BỘ XỬ LÍ VÀ HIỂN THỊ TÍN HIỆU OMRON

Đặt mua

0 đ

Board nguồn K33-B Omron

0 đ

Board nguồn 10VDC của đầu cân K3HB BỘ XỬ LÍ VÀ HIỂN THỊ TÍN HIỆU OMRON

Đặt mua
Picture of Board nguồn K33-L1A Omron

Board nguồn K33-L1A Omron

Board ngõ ra 4-20mA của đầu cân K3HB BỘ XỬ LÍ VÀ HIỂN THỊ TÍN HIỆU OMRON

Đặt mua

0 đ

Board nguồn K33-L1A Omron

0 đ

Board ngõ ra 4-20mA của đầu cân K3HB BỘ XỬ LÍ VÀ HIỂN THỊ TÍN HIỆU OMRON

Đặt mua
Picture of Board nguồn K33-L2A Omron

Board nguồn K33-L2A Omron

Board ngõ ra 0-10VDC của đầu cân K3HB BỘ XỬ LÍ VÀ HIỂN THỊ TÍN HIỆU OMRON

Đặt mua

0 đ

Board nguồn K33-L2A Omron

0 đ

Board ngõ ra 0-10VDC của đầu cân K3HB BỘ XỬ LÍ VÀ HIỂN THỊ TÍN HIỆU OMRON

Đặt mua
Picture of Copy of Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào dòng điện AC K3HB-XAA 100-240VAC [ Omron ]

Copy of Bộ hiển thị và điều kh...

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.000 to 10.000 A; 0.0000 to 1.9999 A; 0.00 to 199.99 mA; ...

Đặt mua

0 đ

Copy of Bộ hiển thị và điều kh...

0 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.000 to 10.000 A; 0.0000 to 1.9999 A; 0.00 to 199.99 mA; ...

Đặt mua
Picture of Đầu cân điện tử K3HB-VLC Omron

Đầu cân điện tử K3HB-VLC Omron

Đầu vào Load Cell (Điện áp thấp DC) Điện áp nguồn 100-240 VAC: 100 đến 240 VAC BỘ XỬ LÍ...

Đặt mua

0 đ

Đầu cân điện tử K3HB-VLC Omron

0 đ

Đầu vào Load Cell (Điện áp thấp DC) Điện áp nguồn 100-240 VAC: 100 đến 240 VAC BỘ XỬ LÍ...

Đặt mua
Picture of K33-CPB [ Omron ]

K33-CPB [ Omron ]

Relay output (PASS: SPDT) + Sensor power supply (10 VDC +/−5%, 100 mA)

Đặt mua

1.250.000 đ

K33-CPB [ Omron ]

1.250.000 đ

Relay output (PASS: SPDT) + Sensor power supply (10 VDC +/−5%, 100 mA)

Đặt mua
Picture of K33-FLK1A [ Omron ]

K33-FLK1A [ Omron ]

Communications (RS-232C) + Sensor power supply (12 VDC +/−10%, 80 mA)

Đặt mua

2.115.000 đ

K33-FLK1A [ Omron ]

2.115.000 đ

Communications (RS-232C) + Sensor power supply (12 VDC +/−10%, 80 mA)

Đặt mua
Picture of K33-FLK1B [ Omron ]

K33-FLK1B [ Omron ]

Communications (RS-232C) + Sensor power supply (10 VDC +/−5%, 100 mA)

Đặt mua

2.535.000 đ

K33-FLK1B [ Omron ]

2.535.000 đ

Communications (RS-232C) + Sensor power supply (10 VDC +/−5%, 100 mA)

Đặt mua
Picture of K33-FLK3A [ Omron ]

K33-FLK3A [ Omron ]

Communications (RS-485) + Sensor power supply (12 VDC +/−10%, 80 mA)

Đặt mua

2.115.000 đ

K33-FLK3A [ Omron ]

2.115.000 đ

Communications (RS-485) + Sensor power supply (12 VDC +/−10%, 80 mA)

Đặt mua
Picture of K33-FLK3B [ Omron ]

K33-FLK3B [ Omron ]

Communications (RS-485) + Sensor power supply (12 VDC +/−10%, 80 mA)

Đặt mua

2.535.000 đ

K33-FLK3B [ Omron ]

2.535.000 đ

Communications (RS-485) + Sensor power supply (12 VDC +/−10%, 80 mA)

Đặt mua
Picture of K33-L1A [ Omron ]

K33-L1A [ Omron ]

Communications (RS-232C) + Sensor power supply (10 VDC +/−5%, 100 mA)

Đặt mua

4.047.000 đ

K33-L1A [ Omron ]

4.047.000 đ

Communications (RS-232C) + Sensor power supply (10 VDC +/−5%, 100 mA)

Đặt mua
Picture of K33-L1B [ Omron ]

K33-L1B [ Omron ]

Linear current output (0 to 20 or 4 to 20 mA DC) + Sensor powersupply(10 VDC +/−5%, 100 mA...

Đặt mua

4.107.810 đ

K33-L1B [ Omron ]

4.107.810 đ

Linear current output (0 to 20 or 4 to 20 mA DC) + Sensor powersupply(10 VDC +/−5%, 100 mA...

Đặt mua
Picture of K33-L2A [ Omron ]

K33-L2A [ Omron ]

Linear voltage output (DC0(1) − 5 V, 0 to 10 V) + Sensor power supply (12 VDC +/−10%, 80 m...

Đặt mua

4.047.000 đ

K33-L2A [ Omron ]

4.047.000 đ

Linear voltage output (DC0(1) − 5 V, 0 to 10 V) + Sensor power supply (12 VDC +/−10%, 80 m...

Đặt mua
Picture of K33-L2B [ Omron ]

K33-L2B [ Omron ]

Linear voltage output (0 to 5, 1 to 5, or 0 to 10 VDC) + Sensorpower supply (10 VDC +/−5%,...

Đặt mua

4.750.000 đ

K33-L2B [ Omron ]

4.750.000 đ

Linear voltage output (0 to 5, 1 to 5, or 0 to 10 VDC) + Sensorpower supply (10 VDC +/−5%,...

Đặt mua