CQM1H

Picture of PLC OMRON CQM1-B7A03

PLC OMRON CQM1-B7A03

Module truyền thông CQM1-B7A03 Số lượng ngõ ra: 32 output points

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-B7A03

Module truyền thông CQM1-B7A03 Số lượng ngõ ra: 32 output points

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-B7A13

PLC OMRON CQM1-B7A13

Module truyền thông CQM1-B7A13 B7A Master link modules Số lượng ngõ vào: 32 input points

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-B7A13

Module truyền thông CQM1-B7A13 B7A Master link modules Số lượng ngõ vào: 32 input points

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-DA022

PLC OMRON CQM1-DA022

Analog I/O modules CQM1-DA022 Analog outputs: 2 points, built-in power supply Kích thước...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-DA022

Analog I/O modules CQM1-DA022 Analog outputs: 2 points, built-in power supply Kích thước...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-G7N01

PLC OMRON CQM1-G7N01

SYSMAC BUS modules CQM1-G7N01 Output expansion: Expands G730 output capacity of G730 remo...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-G7N01

SYSMAC BUS modules CQM1-G7N01 Output expansion: Expands G730 output capacity of G730 remo...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-G7N11

PLC OMRON CQM1-G7N11

SYSMAC BUS modules CQM1-G7N11 Input expansion: Expands G730 input capacity of G730 remote...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-G7N11

SYSMAC BUS modules CQM1-G7N11 Input expansion: Expands G730 input capacity of G730 remote...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-OC221

PLC OMRON CQM1-OC221

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OC221 Số lượng ngõ ra: 8 relay outputs Dòng tải ngõ ra: 2 A, ...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-OC221

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OC221 Số lượng ngõ ra: 8 relay outputs Dòng tải ngõ ra: 2 A, ...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-OD211

PLC OMRON CQM1-OD211

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OD211 Số lượng ngõ ra: 8 transistor (NPN) outputs Dòng tải ng...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-OD211

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OD211 Số lượng ngõ ra: 8 transistor (NPN) outputs Dòng tải ng...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-OD212

PLC OMRON CQM1-OD212

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OD212 Số lượng ngõ ra: 16 transistor (NPN) outputs Dòng tải n...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-OD212

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OD212 Số lượng ngõ ra: 16 transistor (NPN) outputs Dòng tải n...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC002

PLC OMRON CQM1-TC002

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC002 2 thermocouple inputs (K/J), ON/OFF điều khiển nâng...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC002

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC002 2 thermocouple inputs (K/J), ON/OFF điều khiển nâng...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC203

PLC OMRON CQM1-TC203

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC203 2 thermocouple inputs (K/J/T/L/R/S/B), ON/OFF or ad...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC203

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC203 2 thermocouple inputs (K/J/T/L/R/S/B), ON/OFF or ad...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC302

PLC OMRON CQM1-TC302

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC302 4 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC302

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC302 4 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-AD041

PLC OMRON CQM1-AD041

Analog I/O modules CQM1-AD041 Analog inputs: 4 points, order separate power supply Kích ...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-AD041

Analog I/O modules CQM1-AD041 Analog inputs: 4 points, order separate power supply Kích ...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-AD042

PLC OMRON CQM1-AD042

Analog I/O modules CQM1-AD042 Analog inputs: 4 points, built-in power supply Kích thước...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-AD042

Analog I/O modules CQM1-AD042 Analog inputs: 4 points, built-in power supply Kích thước...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-ARM21

PLC OMRON CQM1-ARM21

AS-interface master module CQM1-ARM21 Number of I/O points: 248 (124 inputs and 124 outp...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-ARM21

AS-interface master module CQM1-ARM21 Number of I/O points: 248 (124 inputs and 124 outp...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-B7A02

PLC OMRON CQM1-B7A02

Module truyền thông CQM1-B7A02 Số lượng ngõ ra: 16 output points

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-B7A02

Module truyền thông CQM1-B7A02 Số lượng ngõ ra: 16 output points

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-B7A12

PLC OMRON CQM1-B7A12

Module truyền thông CQM1-B7A12 Số lượng ngõ vào: 16 input points

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-B7A12

Module truyền thông CQM1-B7A12 Số lượng ngõ vào: 16 input points

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-B7A21

PLC OMRON CQM1-B7A21

Module truyền thông CQM1-B7A21 B7A Master link modules Số lượng ngõ vào/ra: 16 inputs an...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-B7A21

Module truyền thông CQM1-B7A21 B7A Master link modules Số lượng ngõ vào/ra: 16 inputs an...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-DA021

PLC OMRON CQM1-DA021

Analog I/O modules CQM1-DA021 Analog outputs: 2 points, order separate power supply Kích...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-DA021

Analog I/O modules CQM1-DA021 Analog outputs: 2 points, order separate power supply Kích...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-DRT21

PLC OMRON CQM1-DRT21

DeviceNet I/O link module CQM1-DRT21 Number of I/O points: 16 inputs and 16 outputs Maps...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-DRT21

DeviceNet I/O link module CQM1-DRT21 Number of I/O points: 16 inputs and 16 outputs Maps...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1H-ABB21

PLC OMRON CQM1H-ABB21

Module giao tiếp encoder tuyệt đối CQM1H-ABB21 Một board có thể được gắn tại slot 2 Dùng...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1H-ABB21

Module giao tiếp encoder tuyệt đối CQM1H-ABB21 Một board có thể được gắn tại slot 2 Dùng...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1H-AVB41

PLC OMRON CQM1H-AVB41

Module giao tiếp Analog CQM1H-AVB41 Một board có thể được gắn tại slot 1 hoặc slot 2 Dùn...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1H-AVB41

Module giao tiếp Analog CQM1H-AVB41 Một board có thể được gắn tại slot 1 hoặc slot 2 Dùn...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1H-CLK21

PLC OMRON CQM1H-CLK21

Controller Link module CQM1H-CLK21 Đường truyền dữ liệu tối đa trên một node : 8000 Cấu ...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1H-CLK21

Controller Link module CQM1H-CLK21 Đường truyền dữ liệu tối đa trên một node : 8000 Cấu ...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1H-MAB42

PLC OMRON CQM1H-MAB42

Module giao tiếp Analog I/O CQM1H-MAB42 Một board có thể được gắn tại slot 2 bên phải An...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1H-MAB42

Module giao tiếp Analog I/O CQM1H-MAB42 Một board có thể được gắn tại slot 2 bên phải An...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1H-SCB41

PLC OMRON CQM1H-SCB41

Module truyền thôn I/O CQM1H-SCB41 Gồm có 2 cổng: 1 RS-232, 1 RS-422A/485 Kích thước: 25...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1H-SCB41

Module truyền thôn I/O CQM1H-SCB41 Gồm có 2 cổng: 1 RS-232, 1 RS-422A/485 Kích thước: 25...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1H-SF200

PLC OMRON CQM1H-SF200

Module relay bảo vệ CQM1-SF200 CQM1-SF200/CS1W-SF200 Safety Relay Unit (PLC I/O Unit Typ...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1H-SF200

Module relay bảo vệ CQM1-SF200 CQM1-SF200/CS1W-SF200 Safety Relay Unit (PLC I/O Unit Typ...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-IA121

PLC OMRON CQM1-IA121

Module mở rộng ngõ vào CQM1-IA121 Số lượng ngõ vào: 8 inputs Điện áp ngõ vào: 100...120 ...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-IA121

Module mở rộng ngõ vào CQM1-IA121 Số lượng ngõ vào: 8 inputs Điện áp ngõ vào: 100...120 ...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-IA221

PLC OMRON CQM1-IA221

Module mở rộng ngõ vào CQM1-IA221 Số lượng ngõ vào: 8 inputs Điện áp ngõ vào: 200 ... 24...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-IA221

Module mở rộng ngõ vào CQM1-IA221 Số lượng ngõ vào: 8 inputs Điện áp ngõ vào: 200 ... 24...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-ID112

PLC OMRON CQM1-ID112

Module mở rộng ngõ vào CQM1-ID112 Số lượng ngõ vào: 32 inputs Điện áp ngõ vào: 12 VDC

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-ID112

Module mở rộng ngõ vào CQM1-ID112 Số lượng ngõ vào: 32 inputs Điện áp ngõ vào: 12 VDC

Đặt mua