Siêu âm

Picture of Thiết bị đo mực nước siêu âm 0~6m, Prosonic T FMU30 , Endress+Hausser

Thiết bị đo mực nước siêu âm 0...

Prosonic T FMU30 FMU30-AAHEABGHF SPK: FJC [AA] Approval: Non-hazardous area [H] Displa...

Đặt mua

36.000.000 đ

Thiết bị đo mực nước siêu âm 0...

36.000.000 đ

Prosonic T FMU30 FMU30-AAHEABGHF SPK: FJC [AA] Approval: Non-hazardous area [H] Displa...

Đặt mua
Picture of Thiết bị đo mức siêu âm Compact 08003G13000X-X2P

Thiết bị đo mức siêu âm Compac...

- Model: IMP series 080 (ngõ ra 4~20mA và có 2 ngõ ra relay điều khiển/alarm) và IMP Lite ...

Đặt mua

0 đ

Thiết bị đo mức siêu âm Compac...

0 đ

- Model: IMP series 080 (ngõ ra 4~20mA và có 2 ngõ ra relay điều khiển/alarm) và IMP Lite ...

Đặt mua
Picture of Thiết bị đo mức siêu âm Compact 08006G13000X-X2P

Thiết bị đo mức siêu âm Compac...

- Model: IMP series 080 (ngõ ra 4~20mA và có 2 ngõ ra relay điều khiển/alarm) và IMP Lite ...

Đặt mua

0 đ

Thiết bị đo mức siêu âm Compac...

0 đ

- Model: IMP series 080 (ngõ ra 4~20mA và có 2 ngõ ra relay điều khiển/alarm) và IMP Lite ...

Đặt mua
Picture of Thiết bị đo mức siêu âm Compact 08010G13000X-X2P

Thiết bị đo mức siêu âm Compac...

- Model: IMP series 080 (ngõ ra 4~20mA và có 2 ngõ ra relay điều khiển/alarm) và IMP Lite ...

Đặt mua

0 đ

Thiết bị đo mức siêu âm Compac...

0 đ

- Model: IMP series 080 (ngõ ra 4~20mA và có 2 ngõ ra relay điều khiển/alarm) và IMP Lite ...

Đặt mua
Picture of Thiết bị đo mức siêu âm Compact 08203G13000X-X2P

Thiết bị đo mức siêu âm Compac...

- Model: Model IMP Lite (ngõ ra 4~20mA) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar-Anh Quốc - Dãy đ...

Đặt mua

0 đ

Thiết bị đo mức siêu âm Compac...

0 đ

- Model: Model IMP Lite (ngõ ra 4~20mA) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar-Anh Quốc - Dãy đ...

Đặt mua
Picture of Thiết bị đo mức siêu âm Compact 08206G13000X-X2P

Thiết bị đo mức siêu âm Compac...

- Model: Dãy đo 6 metre version, universal thread (green) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar...

Đặt mua

0 đ

Thiết bị đo mức siêu âm Compac...

0 đ

- Model: Dãy đo 6 metre version, universal thread (green) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar...

Đặt mua
Picture of Thiết bị đo mức siêu âm Compact 08210G13000X-X2P

Thiết bị đo mức siêu âm Compac...

- Model: Model IMP Lite (ngõ ra 4~20mA) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar-Anh Quốc - Dãy đ...

Đặt mua

0 đ

Thiết bị đo mức siêu âm Compac...

0 đ

- Model: Model IMP Lite (ngõ ra 4~20mA) - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Pulsar-Anh Quốc - Dãy đ...

Đặt mua