đồng hồ tủ điện dạng số

Picture of Bộ chuyển đổi Selec AC-RS485-232

Bộ chuyển đổi Selec AC-RS485-2...

- Bộ chuyển đổi RS485-232 - Nguồn cấp: 90 - 270V AC/DC -B223Tốc độ truyền: 9600 - 115200...

Đặt mua

1.606.000 đ

Bộ chuyển đổi Selec AC-RS485-2...

1.606.000 đ

- Bộ chuyển đổi RS485-232 - Nguồn cấp: 90 - 270V AC/DC -B223Tốc độ truyền: 9600 - 115200...

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển đổi Selec EN-VIEW

Bộ chuyển đổi Selec EN-VIEW

- Phần mềm giám sát năng lượng EN-VIEW - Dùng cho các loại đồng hồ: EM306-C / EM368-C/MFM...

Đặt mua

3.133.152 đ

Bộ chuyển đổi Selec EN-VIEW

3.133.152 đ

- Phần mềm giám sát năng lượng EN-VIEW - Dùng cho các loại đồng hồ: EM306-C / EM368-C/MFM...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù APFC310 Selec 10 cấp

Bộ điều khiển tụ bù APFC310 Se...

Bộ đo hệ số cosphi 10 cấp

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC310 Se...

0 đ

Bộ đo hệ số cosphi 10 cấp

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù APFC312  Selec 12 cấp

Bộ điều khiển tụ bù APFC312 S...

Bộ đo hệ số cosphi 12cấp

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC312 S...

0 đ

Bộ đo hệ số cosphi 12cấp

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù APFC336 Selec 6 cấp

Bộ điều khiển tụ bù APFC336 Se...

Bộ đo hệ số cosphi 6 cấp

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC336 Se...

0 đ

Bộ đo hệ số cosphi 6 cấp

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù APFC338 Selec 8 cấp

Bộ điều khiển tụ bù APFC338 Se...

Bộ đo hệ số cosphi 8cấp

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển tụ bù APFC338 Se...

0 đ

Bộ đo hệ số cosphi 8cấp

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC1000N-A

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC100...

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV /...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC100...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV /...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC1000N-D

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC100...

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV /...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC100...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV /...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC1000N-E

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC100...

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV /...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC100...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000) Linear mV: -5 to 56 mV /...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101A-T-230

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101...

(48x96mm) 4 digit, 7 segment LED - Digital filtering for display - TC/RTD input type

Đặt mua

747.000 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101...

747.000 đ

(48x96mm) 4 digit, 7 segment LED - Digital filtering for display - TC/RTD input type

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101A-VI-230

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101...

(48x96mm) 4 digit, 7 segment LED - Digital filtering for display - TC/RTD input type

Đặt mua

747.000 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101...

747.000 đ

(48x96mm) 4 digit, 7 segment LED - Digital filtering for display - TC/RTD input type

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101-N

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101...

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC101...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N-A

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152...

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N-B

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152...

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152N-B-24

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152...

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua

0 đ

Bộ hiển thị xử lý Selec PIC152...

0 đ

Input : J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, RTD(Pt100 / Pt1000), Linear mV: -5 to 56 mV...

Đặt mua
Picture of Điều khiển nhiệt độ Selec TC201A/221A-1

Điều khiển nhiệt độ Selec TC20...

( 1 hàng 3 số, vào J,K,T,R,S,PT 100,ra Relay / SSR ) Main O/P: 10A Relay + Alarm O/P: 5A ...

Đặt mua

765.072 đ

Điều khiển nhiệt độ Selec TC20...

765.072 đ

( 1 hàng 3 số, vào J,K,T,R,S,PT 100,ra Relay / SSR ) Main O/P: 10A Relay + Alarm O/P: 5A ...

Đặt mua