Hộp công tắc điện từ AC

Picture of Khoá liên động cơ khí Teco CNI-100

Khoá liên động cơ khí Teco CNI...

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp công tắc từ:CN-100, 125, 150, 180, 220 Chức năng bảo vệ khóa...

Đặt mua

86.000 đ

Khoá liên động cơ khí Teco CNI...

86.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp công tắc từ:CN-100, 125, 150, 180, 220 Chức năng bảo vệ khóa...

Đặt mua
Picture of Khoá liên động cơ khí Teco CNI-18

Khoá liên động cơ khí Teco CNI...

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp công tắc từ:CU-11, 16, 18, 22 Chức năng bảo vệ khóa liên độn...

Đặt mua

82.000 đ

Khoá liên động cơ khí Teco CNI...

82.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp công tắc từ:CU-11, 16, 18, 22 Chức năng bảo vệ khóa liên độn...

Đặt mua
Picture of Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-111BC

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-11...

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:1 Tiếp điểm:1a1b Kết hợp C...

Đặt mua

55.000 đ

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-11...

55.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:1 Tiếp điểm:1a1b Kết hợp C...

Đặt mua
Picture of Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-111SR

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-11...

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:1 Tiếp điểm:1a1b Kết hợp C...

Đặt mua

55.000 đ

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-11...

55.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:1 Tiếp điểm:1a1b Kết hợp C...

Đặt mua
Picture of Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-2

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-2

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:2 Tiếp điểm:2a, 2b, 1a1b K...

Đặt mua

53.000 đ

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-2

53.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:2 Tiếp điểm:2a, 2b, 1a1b K...

Đặt mua
Picture of Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-4

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-4

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:4 Tiếp điểm:4a, 3a1b, 2a2b,...

Đặt mua

78.000 đ

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-4

78.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:4 Tiếp điểm:4a, 3a1b, 2a2b,...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0.25~0.4)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0....

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.25~4A Tich hợp sử dụng : CU-11...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.25~4A Tich hợp sử dụng : CU-11...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0.45~0.63)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0....

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.45~0.63A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.45~0.63A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0.55~0.8)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0....

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.55~0.8A Tich hợp sử dụng : CU-...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.55~0.8A Tich hợp sử dụng : CU-...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0.75~1)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0....

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.75~1A Tich hợp sử dụng : CU-11...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.75~1A Tich hợp sử dụng : CU-11...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1.1~1.6)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1....

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 1.1~1.6A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 1.1~1.6A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1.8~2.5)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1....

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 1.8~2.5A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 1.8~2.5A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (11.3~16)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (11...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 11.3~16 A Tich hợp sử dụng : CU-...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (11...

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 11.3~16 A Tich hợp sử dụng : CU-...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (15~20)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (15...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (15~20)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

140.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (15...

140.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (15~20)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (2.3~3.2)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (2....

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 2.3~3.2A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (2....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 2.3~3.2A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (2.9~4)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (2....

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 2.9~4A Tich hợp sử dụng : CU-11/...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (2....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 2.9~4A Tich hợp sử dụng : CU-11/...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (21~25)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (21...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (21~25)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

140.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (21...

140.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (21~25)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (24.5~30)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (24...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (24.5~30)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua

140.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (24...

140.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (24.5~30)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (3.5~4.8)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (3....

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 3.5~4.8A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (3....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 3.5~4.8A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (4.5~6.3)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (4....

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 4.5~6.3A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (4....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 4.5~6.3A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (7.2~10)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (7....

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 7.2~10A Tich hợp sử dụng : CU-11...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (7....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 7.2~10A Tich hợp sử dụng : CU-11...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (9~12.5)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (9~...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (9~12.5)A Tich hợp sử dụng : CU-...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (9~...

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (9~12.5)A Tich hợp sử dụng : CU-...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K2 (33~38)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K2 (33...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (33~38)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

287.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K2 (33...

287.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (33~38)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (110~160)A

RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (1...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (110~160)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua

1.560.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (1...

1.560.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (110~160)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (125~180)A

RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (1...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (125~180)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua

1.560.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (1...

1.560.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (125~180)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (85~125)A

RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (8...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (85~125)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua

1.560.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (8...

1.560.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (85~125)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-80/K2 (35~47)A

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K2 (35...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (35~47)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

287.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K2 (35...

287.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (35~47)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (35~47)A

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (35...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (35~47)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

312.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (35...

312.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (35~47)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (45~60)A

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (45...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (45~60)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

312.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (45...

312.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (45~60)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (58~75)A

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (58...

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (58~75)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

312.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (58...

312.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (58~75)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua