Điều khiển THYRISTOR TPR2P-200A

Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 200A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA, on/off. Manual:Biến trở B10KΩ
Mã Sản phẩm: TPR2P-200A
Nhà sản xuất: Hanyoung
0 đ
Hãng sản xuất Hanyoung