Điều khiển THYRISTOR TPR3N-35A

Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 35A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,0-10Vdc.. Manual :Biến trở B10kΩ
Mã Sản phẩm: TPR3N-35A
Nhà sản xuất: Hanyoung
0 đ
Hãng sản xuất Hanyoung