Khởi động mềm

Picture of Bộ khởi động mềm 3RW4027-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 32A,15KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm 3RW4027-1BB14...

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua

6.579.000 đ

Bộ khởi động mềm 3RW4027-1BB14...

6.579.000 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW4024-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 12.5A,5.5KW, 200V ~ 480V

Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCRE...

Đặt mua

4.708.500 đ

Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW40...

4.708.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCRE...

Đặt mua
Picture of Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW4026-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 25A,11KW, 200V ~ 480V

Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua

5.525.500 đ

Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW40...

5.525.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4028-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 38A,18.5KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW...

Đặt mua

7.890.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

7.890.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4036-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 45A,22KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 45A, 22KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua

9.395.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

9.395.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 45A, 22KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4037-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 63A,30KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 63A, 30KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua

11.158.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

11.158.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 63A, 30KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4038-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 72A,37KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 72A, 37KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua

12.921.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

12.921.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 72A, 37KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4047-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 106A,55KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S3, 106A, 55KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW ...

Đặt mua

15.867.000 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

15.867.000 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S3, 106A, 55KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4055-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 134A,75KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S6, 134 A, 75 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TER...

Đặt mua

18.232.000 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

18.232.000 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S6, 134 A, 75 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TER...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4056-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 162A,90KW, 200V ~ 460V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S6, 162 A, 90 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TER...

Đặt mua

20.898.000 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

20.898.000 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S6, 162 A, 90 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TER...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4074-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 280A,160KW, 200V ~ 460V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 280 A, 160 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW T...

Đặt mua

26.273.000 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

26.273.000 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 280 A, 160 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4075-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 356A,200KW, 200V ~ 460V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 356 A, 200 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW T...

Đặt mua

30.766.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

30.766.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 356 A, 200 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens, 3RW4073-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 230A,132KW, 200V ~ 460V

Bộ khởi động mềm Siemens, 3RW4...

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 230 A, 132 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW T...

Đặt mua

23.499.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens, 3RW4...

23.499.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 230 A, 132 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V  4 -7.5 kW ATS22D17Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

16.706.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

16.706.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22C11Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

73.744.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

73.744.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22C14Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

46.931.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

46.931.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22C17Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

54.021.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

54.021.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22C21Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

61.617.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

61.617.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22C25Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

70.227.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

70.227.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22C32Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

81.032.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

81.032.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22C41Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

121.547.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

121.547.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22C48Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

149.910.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

149.910.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22C59Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

167.246.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

167.246.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22D32Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

18.922.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

18.922.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22D47Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

21.832.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

21.832.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22D62Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

23.634.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

23.634.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22D75Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

28.637.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

28.637.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS22D88Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

31.267.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

31.267.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS48C11Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

45.791.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

45.791.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động và dừng mềm Schneider 230/415 V - ATS48C14Q

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

53.940.000 đ

Bộ khởi động và dừng mềm Schne...

53.940.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua