30

Picture of Kim thu sét Ingesco PDC 2.1, bán kính bảo vệ 41m

Kim thu sét Ingesco PDC 2.1, b...

Kim thu sét PDC 2.1 Bán kính bảo vệ: 41m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC 2.1, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC 2.1 Bán kính bảo vệ: 41m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC 3.1, bán kính bảo vệ 50 m

Kim thu sét Ingesco PDC 3.1, b...

Kim thu sét PDC 3.3 Bán kính bảo vệ: 75 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC 3.1, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC 3.3 Bán kính bảo vệ: 75 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC 3.3, bán kính bảo vệ 75 m

Kim thu sét Ingesco PDC 3.3, b...

Kim thu sét PDC 3.3 Bán kính bảo vệ: 75 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC 3.3, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC 3.3 Bán kính bảo vệ: 75 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC 5.3, bán kính bảo vệ 95 m

Kim thu sét Ingesco PDC 5.3, b...

Kim thu sét PDC 6.3 Bán kính bảo vệ: 102 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC 5.3, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC 6.3 Bán kính bảo vệ: 102 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC 6.3, bán kính bảo vệ 102 m

Kim thu sét Ingesco PDC 6.3, b...

Kim thu sét PDC 6.3 Bán kính bảo vệ: 102 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC 6.3, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC 6.3 Bán kính bảo vệ: 102 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC E15, bán kính bảo vệ 75 m

Kim thu sét Ingesco PDC E15, b...

Kim thu sét PDC E15 Bán kính bảo vệ: 75 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC E15, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC E15 Bán kính bảo vệ: 75 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC E30, bán kính bảo vệ 80 m

Kim thu sét Ingesco PDC E30, b...

Kim thu sét PDC E30 Bán kính bảo vệ: 80 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC E30, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC E30 Bán kính bảo vệ: 80 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC E45, bán kính bảo vệ 100 m

Kim thu sét Ingesco PDC E45, b...

Kim thu sét PDC E45 Bán kính bảo vệ: 100m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC E45, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC E45 Bán kính bảo vệ: 100m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Thiết bị chống sét lan truyền Domae 1P-N STD 10kA - DOML102F230

Thiết bị chống sét lan truyền ...

Kim thu sét PDC E60 Bán kính bảo vệ: 120 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Thiết bị chống sét lan truyền ...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC E60 Bán kính bảo vệ: 120 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua