Loại cố định (Fixed)

Picture of  ACB 3P 1000A 85kA ABB type E3S 1SDA059302R1

ACB 3P 1000A 85kA ABB type E3...

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:85k...

Đặt mua

136.656.000 đ

ACB 3P 1000A 85kA ABB type E3...

136.656.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:85k...

Đặt mua
Picture of  ACB 4P 1250A 130kA ABB type E2L 1SDA059763R1

ACB 4P 1250A 130kA ABB type E...

ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:13...

Đặt mua

22.190.000 đ

ACB 4P 1250A 130kA ABB type E...

22.190.000 đ

ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:13...

Đặt mua
Picture of 1SDA057104R1, Máy cắt không khí ACB 3P - ABB - E6V

1SDA057104R1, Máy cắt không kh...

Máy cắt không khí ACB 3P - ABB Khả năng cắt:150KA Dòng định mức: 5000A Đáp ứng tiêu chu...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

1SDA057104R1, Máy cắt không kh...

ĐT: 0912 189.197

Máy cắt không khí ACB 3P - ABB Khả năng cắt:150KA Dòng định mức: 5000A Đáp ứng tiêu chu...

Đặt mua
Picture of 1SDA057136R1, Máy cắt không khí ACB 3P - ABB - E6V

1SDA057136R1, Máy cắt không kh...

Máy cắt không khí ACB 3P - ABB Khả năng cắt:150KA Dòng định mức:6300A Đáp ứng tiêu chuẩ...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

1SDA057136R1, Máy cắt không kh...

ĐT: 0912 189.197

Máy cắt không khí ACB 3P - ABB Khả năng cắt:150KA Dòng định mức:6300A Đáp ứng tiêu chuẩ...

Đặt mua
Picture of ABB type E1N 4P 2000A 42kA ABB type E2B

ABB type E1N 4P 2000A 42kA ABB...

ACB - E1NLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:50kA...

Đặt mua

128.542.000 đ

ABB type E1N 4P 2000A 42kA ABB...

128.542.000 đ

ACB - E1NLoạI di động MP: Phần di động Số cực:4 Dòng định mức:800A Dòng ngắn mạch:50kA...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3...

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

111.179.000 đ

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3...

111.179.000 đ

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H 1SDA059348R1

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3...

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

197.227.000 đ

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3...

197.227.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3H 1SDA059765R1

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3...

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

48.746.000 đ

ACB 3P 1000A 100kA ABB type E3...

48.746.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 42kA, 1SDA059169R1 ABB type E1B

ACB 3P 1000A 42kA, 1SDA059169R...

ACB - E1B LoạI cố định Mã sảm phẩm : 1SDA059169R1 Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng...

Đặt mua

96.988.000 đ

ACB 3P 1000A 42kA, 1SDA059169R...

96.988.000 đ

ACB - E1B LoạI cố định Mã sảm phẩm : 1SDA059169R1 Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 50kA ABB type E1N

ACB 3P 1000A 50kA ABB type E1N

ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua

123.215.000 đ

ACB 3P 1000A 50kA ABB type E1N

123.215.000 đ

ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 65kA ABB type E2N

ACB 3P 1000A 65kA ABB type E2N

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

90.398.000 đ

ACB 3P 1000A 65kA ABB type E2N

90.398.000 đ

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 75kA ABB type E3S

ACB 3P 1000A 75kA ABB type E3S

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

106.190.000 đ

ACB 3P 1000A 75kA ABB type E3S

106.190.000 đ

ACB - E3S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:75kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1000A 85kA ABB type E2S

ACB 3P 1000A 85kA ABB type E2S

ACB - E2S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

91.754.000 đ

ACB 3P 1000A 85kA ABB type E2S

91.754.000 đ

ACB - E2S LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1000A Dòng ngắn mạch:85kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3H

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3...

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

168.397.000 đ

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3...

168.397.000 đ

ACB - E3HLoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3H 1SDA056392R1

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3...

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua

101.397.000 đ

ACB 3P 1250A 100kA ABB type E3...

101.397.000 đ

ACB - E3HLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:100...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 130kA ABB type E2L 1SDA059667R1

ACB 3P 1250A 130kA ABB type E2...

ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:13...

Đặt mua

22.190.000 đ

ACB 3P 1250A 130kA ABB type E2...

22.190.000 đ

ACB - E2L LoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:13...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B

ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B

ACB - E1B LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch: 42kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua

61.438.000 đ

ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B

61.438.000 đ

ACB - E1B LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch: 42kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B 1SDA055648R1

ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B...

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:42k...

Đặt mua

103.125.000 đ

ACB 3P 1250A 42kA ABB type E1B...

103.125.000 đ

ACB - E3SLoạI di động MP: Phần di động Số cực:3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:42k...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 50kA ABB type E1N

ACB 3P 1250A 50kA ABB type E1N

ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua

111.322.000 đ

ACB 3P 1250A 50kA ABB type E1N

111.322.000 đ

ACB - E1N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch: 50kA Bảo vệ quá t...

Đặt mua
Picture of ACB 3P 1250A 65kA ABB type E2N

ACB 3P 1250A 65kA ABB type E2N

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua

113.327.000 đ

ACB 3P 1250A 65kA ABB type E2N

113.327.000 đ

ACB - E2N LoạI cố định Số cực: 3 Dòng định mức:1250A Dòng ngắn mạch:65kA Bảo vệ quá tả...

Đặt mua