Máy biến áp khô

Picture of Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 2...

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 2...

ĐT: 0912 189.197

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB  1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA ...

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA ...

ĐT: 0912 189.197

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 2...

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 2...

ĐT: 0912 189.197

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua