MCB ABB

Picture of ABB MCB - DDS201 C10 AC30 2CSR255040R1104

ABB MCB - DDS201 C10 AC30 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1104

Đặt mua

2.820.000 đ

ABB MCB - DDS201 C10 AC30 2...

2.820.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1104

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C10 AC100 2CSR255040R2104

ABB MCB - DS201 C10 AC100 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2104

Đặt mua

2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C10 AC100 2...

2.922.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2104

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C10 AC300 2CSR255040R3104

ABB MCB - DS201 C10 AC300 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3104

Đặt mua

2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C10 AC300 2...

2.922.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3104

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C16 AC100 2CSR255040R2164

ABB MCB - DS201 C16 AC100 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164

Đặt mua

2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C16 AC100 2...

2.922.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C16 AC30 2CSR255040R1164

ABB MCB - DS201 C16 AC30 2C...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1164

Đặt mua

2.820.000 đ

ABB MCB - DS201 C16 AC30 2C...

2.820.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1164

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C16 AC300 2CSR255040R3164

ABB MCB - DS201 C16 AC300 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3164

Đặt mua

2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C16 AC300 2...

2.922.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3164

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C20 AC100 2CSR255040R2204

ABB MCB - DS201 C20 AC100 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2204

Đặt mua

3.098.000 đ

ABB MCB - DS201 C20 AC100 2...

3.098.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2204

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C20 AC30 2CSR255040R1204

ABB MCB - DS201 C20 AC30 2C...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1204

Đặt mua

2.969.000 đ

ABB MCB - DS201 C20 AC30 2C...

2.969.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1204

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C20 AC300 2CSR255040R3204

ABB MCB - DS201 C20 AC300 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3204

Đặt mua

3.098.000 đ

ABB MCB - DS201 C20 AC300 2...

3.098.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3204

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C25 AC100 2CSR255040R2254

ABB MCB - DS201 C25 AC100 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164

Đặt mua

2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C25 AC100 2...

2.922.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C25 AC30 2CSR255040R1254

ABB MCB - DS201 C25 AC30 2C...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C25 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1254

Đặt mua

3.026.000 đ

ABB MCB - DS201 C25 AC30 2C...

3.026.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C25 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1254

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C25 AC300 2CSR255040R3254

ABB MCB - DS201 C25 AC300 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C25 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3254

Đặt mua

3.156.000 đ

ABB MCB - DS201 C25 AC300 2...

3.156.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C25 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3254

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C32 AC100 2CSR255040R2324

ABB MCB - DS201 C32 AC100 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2324

Đặt mua

3.363.000 đ

ABB MCB - DS201 C32 AC100 2...

3.363.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2324

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C32 AC30 2CSR255040R1324

ABB MCB - DS201 C32 AC30 2C...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1324

Đặt mua

3.223.000 đ

ABB MCB - DS201 C32 AC30 2C...

3.223.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1324

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C32 AC300 2CSR255040R3324

ABB MCB - DS201 C32 AC300 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3324

Đặt mua

3.363.000 đ

ABB MCB - DS201 C32 AC300 2...

3.363.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3324

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C40 AC100 2CSR255040R2404

ABB MCB - DS201 C40 AC100 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2404

Đặt mua

3.507.000 đ

ABB MCB - DS201 C40 AC100 2...

3.507.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2404

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C40 AC30 2CSR255040R1404

ABB MCB - DS201 C40 AC30 2C...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1404

Đặt mua

3.363.000 đ

ABB MCB - DS201 C40 AC30 2C...

3.363.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1404

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C40 AC300 2CSR255040R3404

ABB MCB - DS201 C40 AC300 2...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3404

Đặt mua

3.507.000 đ

ABB MCB - DS201 C40 AC300 2...

3.507.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3404

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C6 AC100 2CSR255040R2064

ABB MCB - DS201 C6 AC100 2C...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C6 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2064

Đặt mua

3.215.000 đ

ABB MCB - DS201 C6 AC100 2C...

3.215.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C6 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2064

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C6 AC30 2CSR255040R1064

ABB MCB - DS201 C6 AC30 2CS...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C6 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1064

Đặt mua

3.082.000 đ

ABB MCB - DS201 C6 AC30 2CS...

3.082.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C6 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1064

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 C6 AC300 2CSR255040R3064

ABB MCB - DS201 C6 AC300 2C...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C6 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3064

Đặt mua

3.215.000 đ

ABB MCB - DS201 C6 AC300 2C...

3.215.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C6 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3064

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 L C10 AC300 2CSR245040R3104

ABB MCB - DS201 L C10 AC300...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C10 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3...

Đặt mua

2.630.000 đ

ABB MCB - DS201 L C10 AC300...

2.630.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C10 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3...

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 L C16 AC300 2CSR245040R3164

ABB MCB - DS201 L C16 AC300...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C16 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R31...

Đặt mua

2.630.000 đ

ABB MCB - DS201 L C16 AC300...

2.630.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C16 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R31...

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 L C20 AC30 2CSR245040R1204

ABB MCB - DS201 L C20 AC30 ...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C20 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1204

Đặt mua

2.675.000 đ

ABB MCB - DS201 L C20 AC30 ...

2.675.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C20 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1204

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 L C20 AC300 2CSR245040R3204

ABB MCB - DS201 L C20 AC300...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C20 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3...

Đặt mua

2.789.000 đ

ABB MCB - DS201 L C20 AC300...

2.789.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C20 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3...

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 L C25 AC300 2CSR245040R3254

ABB MCB - DS201 L C25 AC300...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C25 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3...

Đặt mua

2.841.000 đ

ABB MCB - DS201 L C25 AC300...

2.841.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C25 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3...

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 L C32 AC30 DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324

ABB MCB - DS201 L C32 AC30 ...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C32 AC30 Mã sản phẩm: DS201 L C32 AC...

Đặt mua

2.901.000 đ

ABB MCB - DS201 L C32 AC30 ...

2.901.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C32 AC30 Mã sản phẩm: DS201 L C32 AC...

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 L C32 AC300 2CSR245040R3324

ABB MCB - DS201 L C32 AC300...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C32 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R33...

Đặt mua

2.841.000 đ

ABB MCB - DS201 L C32 AC300...

2.841.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C32 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R33...

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 L C6 AC300 2CSR245040R3064

ABB MCB - DS201 L C6 AC300 ...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C6 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R306...

Đặt mua

2.893.000 đ

ABB MCB - DS201 L C6 AC300 ...

2.893.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C6 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R306...

Đặt mua
Picture of ABB MCB - DS201 M C10 AC100 2CSR275040R2104

ABB MCB - DS201 M C10 AC100...

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R21...

Đặt mua

4.093.000 đ

ABB MCB - DS201 M C10 AC100...

4.093.000 đ

Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R21...

Đặt mua