Motor bước

Picture of Bộ điều khiển motor bước 5 pha KR-505G

Bộ điều khiển motor bước 5 ph...

Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Nguồn cung cấp: 20-35VDC, 3A Dòng điều khiển: 1.4A/pha ...

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển motor bước 5 ph...

0 đ

Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Nguồn cung cấp: 20-35VDC, 3A Dòng điều khiển: 1.4A/pha ...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2HS-485

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Tr...

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

7.672.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Tr...

7.672.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-4B-PCI

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Tr...

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

21.929.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Tr...

21.929.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,85mm,A21K-G596W-S

Motor bước 5 pha ,85mm,A21K-G...

Motor bước 5-pha loại truyền động □42mm/ □60mm/ □85mm

Đặt mua

5.815.000 đ

Motor bước 5 pha ,85mm,A21K-G...

5.815.000 đ

Motor bước 5-pha loại truyền động □42mm/ □60mm/ □85mm

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,85mm,A21K-M596W

Motor bước 5 pha ,85mm,A21K-M...

Motor bước 5-pha loại truyền động □42mm/ □60mm/ □85mm

Đặt mua

5.453.000 đ

Motor bước 5 pha ,85mm,A21K-M...

5.453.000 đ

Motor bước 5-pha loại truyền động □42mm/ □60mm/ □85mm

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,85mm,A41K-M599

Motor bước 5 pha ,85mm,A41K-M...

Motor bước 5-pha loại truyền động □42mm/ □60mm/ □85mm

Đặt mua

6.219.000 đ

Motor bước 5 pha ,85mm,A41K-M...

6.219.000 đ

Motor bước 5-pha loại truyền động □42mm/ □60mm/ □85mm

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,85mm,A63K-G5913W

Motor bước 5 pha ,85mm,A63K-G...

Motor bước 5-pha loại truyền động □42mm/ □60mm/ □85mm

Đặt mua

7.875.000 đ

Motor bước 5 pha ,85mm,A63K-G...

7.875.000 đ

Motor bước 5-pha loại truyền động □42mm/ □60mm/ □85mm

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,85mm,A63K-G5913W-S

Motor bước 5 pha ,85mm,A63K-G...

Motor bước 5-pha loại truyền động □42mm/ □60mm/ □85mm

Đặt mua

8.199.000 đ

Motor bước 5 pha ,85mm,A63K-G...

8.199.000 đ

Motor bước 5-pha loại truyền động □42mm/ □60mm/ □85mm

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,85mm,A63K-M5913-S

Motor bước 5 pha ,85mm,A63K-M...

Motor bước 5-pha loại truyền động □42mm/ □60mm/ □85mm

Đặt mua

8.036.000 đ

Motor bước 5 pha ,85mm,A63K-M...

8.036.000 đ

Motor bước 5-pha loại truyền động □42mm/ □60mm/ □85mm

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,Loại có hộp giảm tốc A15K-S545-G7.2

Motor bước 5 pha ,Loại có hộp...

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua

4.677.000 đ

Motor bước 5 pha ,Loại có hộp...

4.677.000 đ

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,Loại có hộp giảm tốc A200K-M599W-G10

Motor bước 5 pha ,Loại có hộp...

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua

9.733.000 đ

Motor bước 5 pha ,Loại có hộp...

9.733.000 đ

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,Loại có hộp giảm tốc A35K-M566W-G5

Motor bước 5 pha ,Loại có hộp...

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua

6.341.000 đ

Motor bước 5 pha ,Loại có hộp...

6.341.000 đ

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,Loại có hộp giảm tốc A40K-M566W-G7.2

Motor bước 5 pha ,Loại có hộp...

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua

6.341.000 đ

Motor bước 5 pha ,Loại có hộp...

6.341.000 đ

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,Loại có thắng A21K-G596-B

Motor bước 5 pha ,Loại có thắ...

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua

7.995.000 đ

Motor bước 5 pha ,Loại có thắ...

7.995.000 đ

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,Loại có thắng A41K-G599-SB

Motor bước 5 pha ,Loại có thắ...

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua

9.369.000 đ

Motor bước 5 pha ,Loại có thắ...

9.369.000 đ

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,Loại có thắng A63K-M5913-SB

Motor bước 5 pha ,Loại có thắ...

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua

10.904.000 đ

Motor bước 5 pha ,Loại có thắ...

10.904.000 đ

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,Loại có thắng và hộp giảm tốc A200K-M599-GB10

Motor bước 5 pha ,Loại có thắ...

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua

13.601.000 đ

Motor bước 5 pha ,Loại có thắ...

13.601.000 đ

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,loại rỗng ,AH2K-S544

Motor bước 5 pha ,loại rỗng ,...

Được thiết kế gọn nhẹ với tốc độ và momen quay có độ chính xác cao

Đặt mua

3.837.000 đ

Motor bước 5 pha ,loại rỗng ,...

3.837.000 đ

Được thiết kế gọn nhẹ với tốc độ và momen quay có độ chính xác cao

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,loại rỗng AH16K-G569

Motor bước 5 pha ,loại rỗng A...

Được thiết kế gọn nhẹ với tốc độ và momen quay có độ chính xác cao

Đặt mua

4.886.000 đ

Motor bước 5 pha ,loại rỗng A...

4.886.000 đ

Được thiết kế gọn nhẹ với tốc độ và momen quay có độ chính xác cao

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,loại rỗng AH16K-M569

Motor bước 5 pha ,loại rỗng A...

Được thiết kế gọn nhẹ với tốc độ và momen quay có độ chính xác cao

Đặt mua

4.886.000 đ

Motor bước 5 pha ,loại rỗng A...

4.886.000 đ

Được thiết kế gọn nhẹ với tốc độ và momen quay có độ chính xác cao

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,loại rỗng AH41K-M599W

Motor bước 5 pha ,loại rỗng A...

Được thiết kế gọn nhẹ với tốc độ và momen quay có độ chính xác cao

Đặt mua

8.924.000 đ

Motor bước 5 pha ,loại rỗng A...

8.924.000 đ

Được thiết kế gọn nhẹ với tốc độ và momen quay có độ chính xác cao

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,loại rỗng AH63K-M5913

Motor bước 5 pha ,loại rỗng A...

Được thiết kế gọn nhẹ với tốc độ và momen quay có độ chính xác cao

Đặt mua

11.268.000 đ

Motor bước 5 pha ,loại rỗng A...

11.268.000 đ

Được thiết kế gọn nhẹ với tốc độ và momen quay có độ chính xác cao

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,loại rỗng AH8K-M566W

Motor bước 5 pha ,loại rỗng A...

Được thiết kế gọn nhẹ với tốc độ và momen quay có độ chính xác cao

Đặt mua

4.967.000 đ

Motor bước 5 pha ,loại rỗng A...

4.967.000 đ

Được thiết kế gọn nhẹ với tốc độ và momen quay có độ chính xác cao

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha A16K-G569

Motor bước 5 pha A16K-G569

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua

3.191.000 đ

Motor bước 5 pha A16K-G569

3.191.000 đ

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha A16K-M569W

Motor bước 5 pha A16K-M569W

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua

0 đ

Motor bước 5 pha A16K-M569W

0 đ

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha A16K-M569W-S

Motor bước 5 pha A16K-M569W-S

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua

0 đ

Motor bước 5 pha A16K-M569W-S

0 đ

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha A3K-S545

Motor bước 5 pha A3K-S545

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua

2.303.000 đ

Motor bước 5 pha A3K-S545

2.303.000 đ

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha A3K-S545W-S

Motor bước 5 pha A3K-S545W-S

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua

2.746.000 đ

Motor bước 5 pha A3K-S545W-S

2.746.000 đ

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha A4K-M564

Motor bước 5 pha A4K-M564

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua

2.303.000 đ

Motor bước 5 pha A4K-M564

2.303.000 đ

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha A4K-M564-S

Motor bước 5 pha A4K-M564-S

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua

2.664.000 đ

Motor bước 5 pha A4K-M564-S

2.664.000 đ

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua