Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 7500kVA, 35/22kV Y/d

Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 7500kVA, 35/22kV Y/D
Nhà sản xuất: EEMC
220.930.000 đ

<div> <div>&nbsp;Điệp &aacute;p kh&ocirc;ng tải ph&iacute;a cao thế: 35kV</div> <div>Điệp &aacute;p kh&ocirc;ng tải ph&iacute;a hạ thế: 22kV</div> <div>Tổ đấu d&acirc;y: &nbsp;Y/d</div> <div>Số pha: 3.</div> </div> <div>&nbsp;</div>

Hãng sản xuất EEMC
Loại máy biến áp Kiểu kín, ngâm dầu
Công suất MBA 3150 KVA
Điệp áp không tải phía cao thế 35 kV
Số pha 3