PLC Mitsubishi FX3U Base Units

Picture of PLC Mitsubishi FX3U-80MR/DS

PLC Mitsubishi FX3U-80MR/DS

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-80MR/DS

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-80MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-80MR/ES-A

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Công...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-80MR/ES-A

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Công...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-80MT/DS

PLC Mitsubishi FX3U-80MT/DS

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-80MT/DS

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. ...

Đặt mua