PLC SLC500

Picture of  Module nhiệt độ Allen bradley 1746-NT4

Module nhiệt độ Allen bradl...

Module nhiệt độ 1746-NT4 · Số ngõ vào : 4+1 bộ cảm biến CJC · Dòng...

Đặt mua

Module nhiệt độ Allen bradl...

Module nhiệt độ 1746-NT4 · Số ngõ vào : 4+1 bộ cảm biến CJC · Dòng...

Đặt mua
Picture of Base 1746-A4

Base 1746-A4

Đế gắn 1746-A4 4 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 261x171x145

Đặt mua

Base 1746-A4

Đế gắn 1746-A4 4 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 261x171x145

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OG16

Bộ ngõ ra số Allen bradley 17...

Bộ ngõ ra số 1746-OG16 Số ngõ ra: 16, DC sink Điện áp ngõ ra: 5VDC Dòng điện ngõ ra: 0....

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 17...

Bộ ngõ ra số 1746-OG16 Số ngõ ra: 16, DC sink Điện áp ngõ ra: 5VDC Dòng điện ngõ ra: 0....

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IA16

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1...

Bộ ngõ vào số 1746-IA16 Số ngõ vào: 16, AC input Điện áp ngõ vào: 110 VAC, 50Hz Dòng đi...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1...

Bộ ngõ vào số 1746-IA16 Số ngõ vào: 16, AC input Điện áp ngõ vào: 110 VAC, 50Hz Dòng đi...

Đặt mua
Picture of Module nhiệt độ Allen bradley 1746-NR4

Module nhiệt độ Allen bradle...

Module nhiệt độ 1746-NR4 · Số ngõ vào : 4 · Dòng điện ra: 50 mA(5VDC)...

Đặt mua

Module nhiệt độ Allen bradle...

Module nhiệt độ 1746-NR4 · Số ngõ vào : 4 · Dòng điện ra: 50 mA(5VDC)...

Đặt mua
Picture of PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-OYL

PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-...

Digital Contact Output Module 1771-OYL

Đặt mua

PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-...

Digital Contact Output Module 1771-OYL

Đặt mua
Picture of PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-PM

PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-...

Specialized I/O Modules 1771-PM Slot: 1x2 Backplane Current Load: 1.2A Wiring arm 177...

Đặt mua

PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-...

Specialized I/O Modules 1771-PM Slot: 1x2 Backplane Current Load: 1.2A Wiring arm 177...

Đặt mua
Picture of PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-WD

PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-...

Khối đấu dây: 1771-WD Số I/O: 8 Số chân đấu dây: 12 Loại ứng dụng: thông dụng, 120V AC/...

Đặt mua

PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-...

Khối đấu dây: 1771-WD Số I/O: 8 Số chân đấu dây: 12 Loại ứng dụng: thông dụng, 120V AC/...

Đặt mua
Picture of PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-WE

PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-...

Khối đấu dây: 1771-WE Số I/O: 8 Số chân đấu dây: 18 Loại ứng dụng: High current "Thermo...

Đặt mua

PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-...

Khối đấu dây: 1771-WE Số I/O: 8 Số chân đấu dây: 18 Loại ứng dụng: High current "Thermo...

Đặt mua
Picture of PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-WH

PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-...

Khối đấu dây: 1771-WH Số I/O: 16 Số chân đấu dây: 21 Loại ứng dụng: thông dụng

Đặt mua

PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-...

Khối đấu dây: 1771-WH Số I/O: 16 Số chân đấu dây: 21 Loại ứng dụng: thông dụng

Đặt mua
Picture of PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-WI

PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-...

Khối đấu dây: 1771-WI Số I/O: 8 Số chân đấu dây: 18 Loại ứng dụng: Thermocouple

Đặt mua

PLC ALLEN-BRADLEY PLC-5 1771-...

Khối đấu dây: 1771-WI Số I/O: 8 Số chân đấu dây: 18 Loại ứng dụng: Thermocouple

Đặt mua
Picture of Base 1746-A10

Base 1746-A10

Đế gắn 1746-A10 10 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 481x171x145

Đặt mua

Base 1746-A10

Đế gắn 1746-A10 10 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 481x171x145

Đặt mua
Picture of Base 1746-A13

Base 1746-A13

Đế gắn 1746-A13 13 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 586x171x145

Đặt mua

Base 1746-A13

Đế gắn 1746-A13 13 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 586x171x145

Đặt mua
Picture of Base 1746-A7

Base 1746-A7

Đế gắn 1746-A7 7 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 366x171x145

Đặt mua

Base 1746-A7

Đế gắn 1746-A7 7 khe cắm Kích thước LxWxH (mm): 366x171x145

Đặt mua
Picture of Bộ đếm tốc độ cao Allen bradley 1746-HSCE

Bộ đếm tốc độ cao Allen bradle...

Bộ đếm tốc độ cao 1746-HSCE 1 bộ ngõ vào: ±A, ±B, ±Z Điện áp ngõ vào: 5 VDC, 12VDC, 24VD...

Đặt mua

Bộ đếm tốc độ cao Allen bradle...

Bộ đếm tốc độ cao 1746-HSCE 1 bộ ngõ vào: ±A, ±B, ±Z Điện áp ngõ vào: 5 VDC, 12VDC, 24VD...

Đặt mua
Picture of Bộ đếm tốc độ cao Allen bradley 1746-HSCE2

Bộ đếm tốc độ cao Allen bradle...

Bộ đếm tốc độ cao 1746-HSCE2 2 bộ ngõ vào: ±A, ±B, ±Z Điện áp ngõ vào: 5 VDC, 24VDC Phạ...

Đặt mua

Bộ đếm tốc độ cao Allen bradle...

Bộ đếm tốc độ cao 1746-HSCE2 2 bộ ngõ vào: ±A, ±B, ±Z Điện áp ngõ vào: 5 VDC, 24VDC Phạ...

Đặt mua
Picture of Bộ module điều khiển Allen bradley 1746-BLM

Bộ module điều khiển Allen br...

Bộ module điều khiển 1746-BLM · Số ngõ vào : 4 ngõ vào số,4 ngõ vào tương tự ...

Đặt mua

Bộ module điều khiển Allen br...

Bộ module điều khiển 1746-BLM · Số ngõ vào : 4 ngõ vào số,4 ngõ vào tương tự ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-IM4

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ vào số 1746-IM4 Số ngõ vào: 4, AC input Điện áp ngõ vào: 220VAC, 50Hz Dòng điện ...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ vào số 1746-IM4 Số ngõ vào: 4, AC input Điện áp ngõ vào: 220VAC, 50Hz Dòng điện ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-IM8

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ vào số 1746-IM8 Số ngõ vào: 8, AC input Điện áp ngõ vào: 220VAC, 50Hz Dòng điện ...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ vào số 1746-IM8 Số ngõ vào: 8, AC input Điện áp ngõ vào: 220VAC, 50Hz Dòng điện ...

Đặt mua