Products tagged with 'Masterpact NW'

Picture of Masterpact NW ACB (Drawout ) Schneider 3 cực, 1250 A, 100 kA  - NW12H23D2

Masterpact NW ACB (Drawout ) S...

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz Tuân th...

Đặt mua

0 đ

Masterpact NW ACB (Drawout ) S...

0 đ

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz Tuân th...

Đặt mua
Picture of Masterpact NW ACB (Drawout ) Schneider 3 cực, 1000 A, 100 kA  - NW10H23D2

Masterpact NW ACB (Drawout ) S...

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz Tuân th...

Đặt mua

173.448.000 đ

Masterpact NW ACB (Drawout ) S...

173.448.000 đ

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz Tuân th...

Đặt mua
Picture of Masterpact NW ACB (Drawout ) Schneider 4 cực,  1000 A, 100 kA  -  NW10H24D2

Masterpact NW ACB (Drawout ) S...

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz Tuân th...

Đặt mua

0 đ

Masterpact NW ACB (Drawout ) S...

0 đ

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz Tuân th...

Đặt mua
Picture of Masterpact NW ACB (Drawout ) Schneider 4 cực,  1250 A, 100 kA  -  NW12H24D2

Masterpact NW ACB (Drawout ) S...

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz Tuân th...

Đặt mua

0 đ

Masterpact NW ACB (Drawout ) S...

0 đ

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz Tuân th...

Đặt mua
Picture of Masterpact NW ACB (Drawout ) Schneider 4 cực,  1600 A, 100 kA  - NW16H24D2

Masterpact NW ACB (Drawout ) S...

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz Tuân th...

Đặt mua

0 đ

Masterpact NW ACB (Drawout ) S...

0 đ

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz Tuân th...

Đặt mua