Relay trung gian

Picture of Đế cắm Omron PF083A-E

Đế cắm Omron PF083A-E

đế 08 chân tròn cho relay MKS2P, timer H3CR-A8, H3JA-8 Manufacturer: Omron Industrial ...

Đặt mua

0 đ

Đế cắm Omron PF083A-E

0 đ

đế 08 chân tròn cho relay MKS2P, timer H3CR-A8, H3JA-8 Manufacturer: Omron Industrial ...

Đặt mua
Picture of Đế cắm Omron PF113A-E

Đế cắm Omron PF113A-E

đế 11 chân tròn cho relay MKS3P, timer H3CR-A Manufacturer: Omron Industrial Descripti...

Đặt mua

0 đ

Đế cắm Omron PF113A-E

0 đ

đế 11 chân tròn cho relay MKS3P, timer H3CR-A Manufacturer: Omron Industrial Descripti...

Đặt mua
Picture of Đế cắm Omron PTF08A-E

Đế cắm Omron PTF08A-E

đế 08 chân, cho relay LY2 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay Sockets &...

Đặt mua

0 đ

Đế cắm Omron PTF08A-E

0 đ

đế 08 chân, cho relay LY2 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay Sockets &...

Đặt mua
Picture of Đế cắm Omron PTF14A-E

Đế cắm Omron PTF14A-E

đế 14 chân, cho relay LY4 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay Sockets &...

Đặt mua

0 đ

Đế cắm Omron PTF14A-E

0 đ

đế 14 chân, cho relay LY4 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay Sockets &...

Đặt mua
Picture of Đế cắm Omron PYF08A-N

Đế cắm Omron PYF08A-N

đế 08 chân, cho relay MY2, H3Y-2 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay So...

Đặt mua

0 đ

Đế cắm Omron PYF08A-N

0 đ

đế 08 chân, cho relay MY2, H3Y-2 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay So...

Đặt mua
Picture of Đế cắm Omron PYF14A-N

Đế cắm Omron PYF14A-N

đế 14 chân, cho relay MY4, H3Y-4 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay So...

Đặt mua

0 đ

Đế cắm Omron PYF14A-N

0 đ

đế 14 chân, cho relay MY4, H3Y-4 Manufacturer: Omron Industrial Description: Relay So...

Đặt mua
Picture of Relay Omron G3NA-220B

Relay Omron G3NA-220B

Đầu ra (tải) : 24-240VAC, 20A Ðầu vào (điện áp kích): 5 - 24 VDC Kích thước nhỏ gọn Có ...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron G3NA-220B

0 đ

Đầu ra (tải) : 24-240VAC, 20A Ðầu vào (điện áp kích): 5 - 24 VDC Kích thước nhỏ gọn Có ...

Đặt mua
Picture of Relay Omron G3NA-240B

Relay Omron G3NA-240B

Đầu ra (tải) : 24-240VAC, 40A Ðầu vào (điện áp kích): 5 - 24 VDC Kích thước nhỏ gọn Có ...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron G3NA-240B

0 đ

Đầu ra (tải) : 24-240VAC, 40A Ðầu vào (điện áp kích): 5 - 24 VDC Kích thước nhỏ gọn Có ...

Đặt mua
Picture of Relay Omron G4Q-212S AC220

Relay Omron G4Q-212S AC220

Relay Omron G4Q-212S AC220 Nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz

Đặt mua

0 đ

Relay Omron G4Q-212S AC220

0 đ

Relay Omron G4Q-212S AC220 Nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz

Đặt mua
Picture of Relay Omron K8AB-PH1-L 200/500VAC

Relay Omron K8AB-PH1-L 200/500...

Bảo vệ mất pha , thứ tự pha ,không đối xứng ,quá điện áp , không đủ điện áp . Nguồn cấp 2...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron K8AB-PH1-L 200/500...

0 đ

Bảo vệ mất pha , thứ tự pha ,không đối xứng ,quá điện áp , không đủ điện áp . Nguồn cấp 2...

Đặt mua
Picture of Relay Omron K8AB-PM2 380/480VAC

Relay Omron K8AB-PM2 380/480VA...

Bảo vệ mất pha , thứ tự pha ,không đối xứng ,quá điện áp , không đủ điện áp . Nguồn cấp 3...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron K8AB-PM2 380/480VA...

0 đ

Bảo vệ mất pha , thứ tự pha ,không đối xứng ,quá điện áp , không đủ điện áp . Nguồn cấp 3...

Đặt mua
Picture of Relay Omron KS3P DC24

Relay Omron KS3P DC24

Model cơ bản : MKS2P/MKS3P Model đặc biệt : MKS2P-2/MKS3P-2 Có đèn chỉ thị ...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron KS3P DC24

0 đ

Model cơ bản : MKS2P/MKS3P Model đặc biệt : MKS2P-2/MKS3P-2 Có đèn chỉ thị ...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY2N AC100/110

Relay Omron LY2N AC100/110

Relay công suất LY2N AC100/110. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9...1.1VA (...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY2N AC100/110

0 đ

Relay công suất LY2N AC100/110. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9...1.1VA (...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY2N AC220/240

Relay Omron LY2N AC220/240

Relay công suất LY2N AC220/240. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9...1.1VA (...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY2N AC220/240

0 đ

Relay công suất LY2N AC220/240. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9...1.1VA (...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY2N DC12

Relay Omron LY2N DC12

Relay công suất LY2N DC12. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9W Điện áp cu...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY2N DC12

0 đ

Relay công suất LY2N DC12. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9W Điện áp cu...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY2N DC24

Relay Omron LY2N DC24

Relay công suất LY2N DC24. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9W Điện áp cu...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY2N DC24

0 đ

Relay công suất LY2N DC24. Có chắn hồ quang. Công suất tiêu thụ: 0.9W Điện áp cu...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY4N AC100/110

Relay Omron LY4N AC100/110

Relay Omron LY4N AC100/110 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY4N AC100/110

0 đ

Relay Omron LY4N AC100/110 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY4N AC200/240

Relay Omron LY4N AC200/240

Relay Omron LY4N AC200/240 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY4N AC200/240

0 đ

Relay Omron LY4N AC200/240 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY4N DC12

Relay Omron LY4N DC12

Relay Omron LY4N DC12 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: 4PD...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY4N DC12

0 đ

Relay Omron LY4N DC12 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: 4PD...

Đặt mua
Picture of Relay Omron LY4N DC24

Relay Omron LY4N DC24

Relay Omron LY4N DC24 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: 4PD...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron LY4N DC24

0 đ

Relay Omron LY4N DC24 Dòng tải chịu được 10 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: 4PD...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MKS2P AC110

Relay Omron MKS2P AC110

Relay Omron MKS2P AC110 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: D...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MKS2P AC110

0 đ

Relay Omron MKS2P AC110 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: D...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MKS2P AC220

Relay Omron MKS2P AC220

Relay Omron MKS2P AC220 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: D...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MKS2P AC220

0 đ

Relay Omron MKS2P AC220 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: D...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MKS2P DC24

Relay Omron MKS2P DC24

Relay Omron MKS2P DC24 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: DP...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MKS2P DC24

0 đ

Relay Omron MKS2P DC24 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: DP...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MKS3P AC110

Relay Omron MKS3P AC110

Relay Omron MKS3P AC110 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: D...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MKS3P AC110

0 đ

Relay Omron MKS3P AC110 Dòng tải chịu được 10 A, có 2 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: D...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MKS3P AC220

Relay Omron MKS3P AC220

Relay công suất có đèn báo hiển thị cơ khí / nút bấm thử. Kích thước 34,5 x 34,5 x 52,5mm...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MKS3P AC220

0 đ

Relay công suất có đèn báo hiển thị cơ khí / nút bấm thử. Kích thước 34,5 x 34,5 x 52,5mm...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY2N AC100/110

Relay Omron MY2N AC100/110

Relay Omron MY2N AC100/110

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY2N AC100/110

0 đ

Relay Omron MY2N AC100/110

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY2N AC220/240

Relay Omron MY2N AC220/240

Relay Omron MY2N AC220/240 (S) Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Điện áp cuộn ...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY2N AC220/240

0 đ

Relay Omron MY2N AC220/240 (S) Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Điện áp cuộn ...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY2N AC24

Relay Omron MY2N AC24

Nguồn: 24VAC 8 chân, 2 cặp tiếp điểm Relay công suất loại nhỏ 3-5A Tiếp điểm chịu...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY2N AC24

0 đ

Nguồn: 24VAC 8 chân, 2 cặp tiếp điểm Relay công suất loại nhỏ 3-5A Tiếp điểm chịu...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY2N DC12

Relay Omron MY2N DC12

Relay Omron MY2N DC12 (S) Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Tần số đóng cắt: 1...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY2N DC12

0 đ

Relay Omron MY2N DC12 (S) Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Tần số đóng cắt: 1...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY2N DC24

Relay Omron MY2N DC24

Relay Omron MY2N DC24 Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Tần số đóng cắt: 18000...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY2N DC24

0 đ

Relay Omron MY2N DC24 Số tiếp điểm: 2 Loại tiếp điểm: DPDT Tần số đóng cắt: 18000...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY4N AC100/110

Relay Omron MY4N AC100/110

Relay Omron MY4N AC100/110 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY4N AC100/110

0 đ

Relay Omron MY4N AC100/110 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY4N AC220/240

Relay Omron MY4N AC220/240

Relay Omron MY4N AC220/240 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY4N AC220/240

0 đ

Relay Omron MY4N AC220/240 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A, có đèn hiển thị

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY4N AC24

Relay Omron MY4N AC24

Nguồn: 24VAC 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A Tiếp điểm chịu được điện áp tới 2000 VAC ...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY4N AC24

0 đ

Nguồn: 24VAC 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 5A Tiếp điểm chịu được điện áp tới 2000 VAC ...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY4N DC12

Relay Omron MY4N DC12

Tiếp điểm chịu được điện áp tới 2000 VAC Tuổi thọ cao Kích thước 36x28x21,5 mm. 1...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY4N DC12

0 đ

Tiếp điểm chịu được điện áp tới 2000 VAC Tuổi thọ cao Kích thước 36x28x21,5 mm. 1...

Đặt mua
Picture of Relay Omron MY4N DC24

Relay Omron MY4N DC24

Relay Omron MY4N DC24 (S) Dòng tải chịu được 3 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: ...

Đặt mua

0 đ

Relay Omron MY4N DC24

0 đ

Relay Omron MY4N DC24 (S) Dòng tải chịu được 3 A, có 4 bộ tiếp điểm Loại tiếp điểm: ...

Đặt mua