Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 30 KVAR

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 30 KVAR SMB-45030KT
Mã Sản phẩm: SMB-45030KT
Nhà sản xuất: Samwha
ĐT: 0912 189.197