Tụ bù

Picture of Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông Minh Shuzuki PFR - 12 Cấp

Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông M...

* Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap. * Tự động thay đổi thời gian tr...

Đặt mua

6.090.000 đ

Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông M...

6.090.000 đ

* Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap. * Tự động thay đổi thời gian tr...

Đặt mua
Picture of Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông Minh Shuzuki PFR - 6 Cấp

Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông M...

* Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap. * Tự động thay đổi thời gian tr...

Đặt mua

4.200.000 đ

Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông M...

4.200.000 đ

* Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap. * Tự động thay đổi thời gian tr...

Đặt mua
Picture of Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông Minh Shuzuki PFR - 8 Cấp

Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông M...

* Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap. * Tự động thay đổi thời gian tr...

Đặt mua

4.950.000 đ

Bộ Điều Khiển Đóng Cắt Thông M...

4.950.000 đ

* Chỉ số công suất có thể đặt từ 0.80 Ind đến 0.90 Cap. * Tự động thay đổi thời gian tr...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Mikro PFR96

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Mikr...

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Thông số hiển thị : Hệ số COSφ ; Dòng thứ cấp; và Báo lỗi Tự...

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Mikr...

ĐT: 0912 189.197

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Thông số hiển thị : Hệ số COSφ ; Dòng thứ cấp; và Báo lỗi Tự...

Đặt mua
Picture of Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ,1.12KVAr 400V

Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Reactor 3P 50Hz L=6% , I5=35% SHIZUKI Phù Hợp Với Tụ, Du...

Đặt mua

8.707.500 đ

Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ...

8.707.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Reactor 3P 50Hz L=6% , I5=35% SHIZUKI Phù Hợp Với Tụ, Du...

Đặt mua
Picture of Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ,1.40KVAr 400V

Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Reactor 3P 50Hz L=6% , I5=35% SHIZUKI Phù Hợp Với Tụ, Du...

Đặt mua

8.858.000 đ

Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ...

8.858.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Reactor 3P 50Hz L=6% , I5=35% SHIZUKI Phù Hợp Với Tụ, Du...

Đặt mua
Picture of Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ,1.68KVAr 400V

Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Reactor 3P 50Hz L=6% , I5=35% SHIZUKI Phù Hợp Với Tụ, Du...

Đặt mua

9.718.000 đ

Reactor 3P 50Hz Shizuki cho tụ...

9.718.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Reactor 3P 50Hz L=6% , I5=35% SHIZUKI Phù Hợp Với Tụ, Du...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4 15V,20Kvar,230VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:20 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

8.277.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

8.277.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:20 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,100Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:100 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA -...

Đặt mua

15.437.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

15.437.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:100 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA -...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,10Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:10 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

850.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

850.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:10 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,15Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:15 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

1.125.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

1.125.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:15 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,20Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:20 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

1.500.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

1.500.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:20 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,20Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:20 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

5.805.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

5.805.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:20 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,25Kvar,230VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:25 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

9.008.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

9.008.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:25 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,25Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:25 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

1.875.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

1.875.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:25 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,25Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:25 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

5.998.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

5.998.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:25 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,3=40Kvar,230VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

12.771.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

12.771.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,3=50Kvar,230VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

14.254.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

14.254.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,30Kvar,230VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

10.857.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

10.857.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,30Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

2.550.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

2.550.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,30Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

6.493.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

6.493.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,40Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

3.400.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

3.400.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,40Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

7.310.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

7.310.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,50Kvar,415VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

4.250.000 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

4.250.000 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:40 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,50Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

8.363.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

8.363.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:30 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 415V,75Kvar,440VAC

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:75 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua

13.652.500 đ

Tụ Bù Công Suất Hạ Thế RFA - 4...

13.652.500 đ

Hãng sản xuất: SHIZUKI, Loại: Tụ bù hạ thế, Dung lượng:75 Kvar, Chi Tiết Loại Tụ RFA - ...

Đặt mua
Picture of Tụ bù hạ thế loại vuông, tụ dầu 415V 10 KVAR

Tụ bù hạ thế loại vuông, tụ dầ...

Tụ bù hạ thế SMS-45010KST Tụ dầu, vuông 415V 50Hz - 10KVAR

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế loại vuông, tụ dầ...

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế SMS-45010KST Tụ dầu, vuông 415V 50Hz - 10KVAR

Đặt mua
Picture of Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 20 KVAR

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông...

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 20 KVAR SMB-45020KT

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông...

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 20 KVAR SMB-45020KT

Đặt mua
Picture of Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 30 KVAR

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông...

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 30 KVAR SMB-45030KT

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông...

ĐT: 0912 189.197

Tụ bù hạ thế Samwha loại vuông, tụ dầu 415V 30 KVAR SMB-45030KT

Đặt mua